Hoạt động ngành
(08/10/2015)
Ngày 01/10/2015, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 1035/QĐ-BHXH, ban hành quy định về mẫu sổ BHXH. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.


Trong nước
Ngày 8/10, ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa XII.

Quốc tế
Một tổ chức phi chính phủ hôm 7-10 đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) yêu cầu điều tra hoạt động cải tạo bất hợp pháp của Trung Quốc ở biển Đông, gây tác động tiêu cực đối với các nguồn tài nguyên biển.

Công nghệ thông tin
BIOS (Basic Input/Output System) là nơi chứa nhiều nhóm lệnh được lưu trữ trên một chip của mainboard giúp kiểm soát các tính năng cơ bản của máy tính như tùy chỉnh thứ tự ổ cứng, ổ đĩa, usb khi khởi động lại hệ điều hành…

Thư giãn
Một người đàn ông có dính líu đến một vụ kiện, gợi ý luật sư của mình rằng nên gửi biếu ông chánh án sắp xử vụ kiện này món quà.