Hoạt động ngành
Công tác tiếp dân tại BHXH Gia Lai
(19/12/2014)
Cụm từ “ tiếp dân” hiện nay đang ngày càng trở nên quen thuộc và cần thiết trong sinh hoạt đời sống xã hội. Có thể nói, đây là cấu nối để lãnh đạo chính quyền, cán bộ nhà nước gần và sát dân hơn. Thông qua các buổi tiếp dân, cán bộ lãnh đạo sẽ có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng


Trong nước
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đánh giá nông thôn mới đã từ “lý thuyết, sách vở” đã trở thành hiện thực ở nhiều vùng nông thôn của cả nước.

Quốc tế
Ấn Độ ngày 18/12 đã phóng thành công tên lửa đẩy lớn nhất từ trước tới nay và một tàu không người lái có thể giúp đưa các phi hành gia vào vũ trụ. Tên lửa mới sẽ có khả năng mang những vệ tinh có khối lượng lớn hơn bay vào không gian.

Công nghệ thông tin

Thư giãn
Một thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương.