Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
1 2 3 4 5 > >>
Kế hoạch thi thăng hạng viên chức năm 2019 18/01/2019 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 1+2/2019 17/01/2019 Tải về
V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN 01/01/2019 Tải về
Lịch thẩm định quyết toán quý 4/2018 và năm 2018 đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố 28/12/2018 Tải về
V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 27/12/2018 Tải về
Danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ diều kiện dự kiến xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 11/12/2018 Tải về
Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai v/v quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 06/12/2018 Tải về
V/v treo khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 28/11/2018 Tải về
Về việc thông báo lịch nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành 22/11/2018 Tải về
TBKL đánh giá tham mưu Nghị quyết số 28-NQ/TW 16/11/2018 Tải về
Danh sách dự kiến xét nâng lương tháng 11+12/2018 06/11/2018 Tải về
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018 Tải về
Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018 Tải về
V/v thẩm định quyết toán quý 3/2018 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 02/10/2018 Tải về
Lịch phát sóng các chương trình 02/10/2018 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 9+10/2018 25/09/2018 Tải về
Thông báo số sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 27/08/2018 Tải về
V/v hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và tham gia BHYT HGĐ 03/08/2018 Tải về
Danh sách can bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 7+8/2018 30/07/2018 Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 16/07/2018 Tải về