Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
1 2 3 4 5 > >>
Chỉ thị Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế 09/09/2019 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 7+8/2019 17/07/2019 Tải về
V/v thẩm định số liệu quyết toán tài chính quý 2/2019 đối với BHXH các huyện, tx, tp 15/07/2019 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5+6/2019 03/06/2019 Tải về
V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2019 01/04/2019 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL tỉnh ngày 15/3/2019 20/03/2019 Tải về
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai việc sử dụng chức năng tự động thanh tra và khai thác phát triển đối tượng thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp 07/03/2019 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 2/2019 phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019 06/03/2019 Tải về
v/v thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT 06/03/2019 Tải về
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 06/03/2019 Tải về
V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN 05/03/2019 Tải về
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 04/03/2019 Tải về
Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/01/2019 Tải về
Kế hoạch thi thăng hạng viên chức năm 2019 18/01/2019 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 1+2/2019 17/01/2019 Tải về
V/v thông báo lịch phát sóng một số chương trình về BHXH, BHYT, BHTN 01/01/2019 Tải về
Lịch thẩm định quyết toán quý 4/2018 và năm 2018 đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố 28/12/2018 Tải về
V/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 27/12/2018 Tải về
Danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ diều kiện dự kiến xét nâng lương trước thời hạn năm 2018 11/12/2018 Tải về
Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai v/v quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 06/12/2018 Tải về