Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
< 1 2 3 4 5 > >>
Danh sách dự kiến xét nâng lương tháng 11+12/2018 06/11/2018 Tải về
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018 Tải về
Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018 Tải về
V/v thẩm định quyết toán quý 3/2018 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 02/10/2018 Tải về
Lịch phát sóng các chương trình 02/10/2018 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 9+10/2018 25/09/2018 Tải về
Thông báo số sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 27/08/2018 Tải về
V/v hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu thành viên HGĐ; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và tham gia BHYT HGĐ 03/08/2018 Tải về
Danh sách can bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 7+8/2018 30/07/2018 Tải về
Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 16/07/2018 Tải về
Quyết định số 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 16/07/2018 Tải về
TBKL của Phó giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp với Ban Biên tập trang TTĐT BHXH tỉnh ngày 26/6/2018 02/07/2018 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 6/2018 12/06/2018 Tải về
Danh sách cán bộ, viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5/2018 17/05/2018 Tải về
Chương trình công tác triển khai Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2018 13/04/2018 Tải về
V/v quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 04/04/2018 Tải về
Danh sách CBVC dự kiến xét nâng lương tháng 3+4 năm 2018 27/03/2018 Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 22/03/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 14/03/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 08/02/2018 Tải về