Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
< 1 2 3 4 5 > >>
Quyết định số 888/QĐ-BHXH về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam 16/07/2018 Tải về
TBKL của Phó giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp với Ban Biên tập trang TTĐT BHXH tỉnh ngày 26/6/2018 02/07/2018 Tải về
Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 6/2018 12/06/2018 Tải về
Danh sách cán bộ, viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5/2018 17/05/2018 Tải về
Chương trình công tác triển khai Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2018 13/04/2018 Tải về
V/v quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT 04/04/2018 Tải về
Danh sách CBVC dự kiến xét nâng lương tháng 3+4 năm 2018 27/03/2018 Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 22/03/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 14/03/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 08/02/2018 Tải về
Danh sách dự kiến xét nâng lương tháng 1+2/2018 02/02/2018 Tải về
V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 31/01/2018 Tải về
V/v Tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp thẻ BHYT tại xã Hà Ra huyện Mang Yang 27/01/2018 Tải về
V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 26/01/2018 Tải về
V/v thông báo sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 25/01/2018 Tải về
Quyết định về việc công bố đanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 12/01/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 03/01/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 03/01/2018 Tải về
V/v thẩm định quyết toán quý 4 và cả năm 2017 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 29/12/2017 Tải về
Thông báo số sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 22/12/2017 Tải về