Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch và treo cơ Tổ quốc 22/12/2017 Tải về
Danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn năm 2018 12/12/2017 Tải về
Danh sách nâng lương thường xuyên tháng 12/2017 07/12/2017 Tải về
V/v tạm dung Cổng tiếp nhận dữ lieu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT 21/11/2017 Tải về
V/v cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng 20/11/2017 Tải về
Quyết định thành lập Tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHYT cho người tham gia BHYT ( đề nghị BHXH cấp huyện sao y gửi đến UBND các xã, phường, thị trấn; gửi cho các đại lý thu; Bưu điện văn hóa xã). 17/11/2017 Tải về
V/v triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn 17/11/2017 Tải về
Danh sách dự kiến nâng lương tháng 10+11/2017 15/11/2017 Tải về
V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017 Tải về
Mẫu tờ khai theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 08/09/2017 Tải về
Cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu phát sinh mới 31/08/2017 Tải về
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Tải về
V/ thẩm định quyết toán quý 2/2017 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 05/07/2017 Tải về
76/2017/NĐ-CP: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai về công tác thẩm định quyết toán tài chính quý 1/2017. 26/05/2017 Tải về
Thông báo trao đổi thông tin và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. 26/05/2017 Tải về
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý VP BHXH tỉnh ngày 12/5/2017 15/05/2017 Tải về
Thông báo lịch phát sóng tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT tháng 5/2017 12/05/2017 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017. 09/05/2017 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý văn phòng tỉnh ngày 28/4/2017 03/05/2017 Tải về