Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Danh sách dự kiến nâng lương tháng 10+11/2017 15/11/2017 Tải về
V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017 Tải về
Mẫu tờ khai theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 08/09/2017 Tải về
Cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu phát sinh mới 31/08/2017 Tải về
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Tải về
V/ thẩm định quyết toán quý 2/2017 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 05/07/2017 Tải về
76/2017/NĐ-CP: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai về công tác thẩm định quyết toán tài chính quý 1/2017. 26/05/2017 Tải về
Thông báo trao đổi thông tin và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. 26/05/2017 Tải về
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý VP BHXH tỉnh ngày 12/5/2017 15/05/2017 Tải về
Thông báo lịch phát sóng tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT tháng 5/2017 12/05/2017 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017. 09/05/2017 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý văn phòng tỉnh ngày 28/4/2017 03/05/2017 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 03/20017 phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2017. 13/04/2017 Tải về
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTG ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/03/2017 Tải về
Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. 08/03/2017 Tải về
TBKL của PGĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền năm 2017 06/03/2017 Tải về
TB lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN 14/02/2017 Tải về
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 13/02/2017 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2017 phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2017. 10/02/2017 Tải về