Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 1 2 3 4 5 > >>
V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 31/01/2018 Tải về
V/v Tiếp nhận KCB đối với người tham gia đã được cấp thẻ BHYT tại xã Hà Ra huyện Mang Yang 27/01/2018 Tải về
V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 26/01/2018 Tải về
V/v thông báo sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 25/01/2018 Tải về
Quyết định về việc công bố đanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 12/01/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 03/01/2018 Tải về
Thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng 03/01/2018 Tải về
V/v thẩm định quyết toán quý 4 và cả năm 2017 cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố 29/12/2017 Tải về
Thông báo số sổ BHXH mất không còn giá trị sử dụng 22/12/2017 Tải về
Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch và treo cơ Tổ quốc 22/12/2017 Tải về
Danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn năm 2018 12/12/2017 Tải về
Danh sách nâng lương thường xuyên tháng 12/2017 07/12/2017 Tải về
V/v tạm dung Cổng tiếp nhận dữ lieu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT 21/11/2017 Tải về
V/v cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng 20/11/2017 Tải về
Quyết định thành lập Tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHYT cho người tham gia BHYT ( đề nghị BHXH cấp huyện sao y gửi đến UBND các xã, phường, thị trấn; gửi cho các đại lý thu; Bưu điện văn hóa xã). 17/11/2017 Tải về
V/v triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn 17/11/2017 Tải về
Danh sách dự kiến nâng lương tháng 10+11/2017 15/11/2017 Tải về
V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017 Tải về
Mẫu tờ khai theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 08/09/2017 Tải về
Cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu phát sinh mới 31/08/2017 Tải về