Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 2 3 4 5 6 > >>
Về việc phát động thi đua đẩy mạnh tuyên truyền dưới hình thức viết bài, hình ảnh 09/02/2017 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 16/01/2017 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý Văn phòng BHXH tỉnh ngày 23/12/2016 26/12/2016 Tải về
Về việc kết quả học tập của học viên đã hoàn thành khóa học 22/12/2016 Tải về
Thông báo về kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016. 02/12/2016 Tải về
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 30/11/2016 Tải về
Về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. 24/11/2016 Tải về
Về việc hướng dẫn mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 21/11/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý văn phòng BHXH tỉnh ngày 18/11/2016 21/11/2016 Tải về
Về việc cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng 07/11/2016 Tải về
Về việc bán đấu giá xe ô tô thanh lý. 19/10/2016 Tải về
TBKL của Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà, PCT- UBND tỉnh tại HN đánh giá kết quả thực hiện BHYT giai đoạn 2013-2015 và triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020 18/10/2016 Tải về
Kế hoạch chào mừng Hội thi nấu ăn và hát kraoke chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016) 18/10/2016 Tải về
Điều lệ Hội thi nấu ăn và hát karaoke chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam(20/10/1930-20/10/2016) 18/10/2016 Tải về
Quyết định về việc ban hành hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam 18/10/2016 Tải về
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN 17/10/2016 Tải về
V/v đẩy mạnh tiến độ thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT 11/10/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 9/2016. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2016. 06/10/2016 Tải về
Về việc thẩm định quyết toán quý III/2016 cho BHXH các huyện TX, TP. 04/10/2016 Tải về
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương 04/10/2016 Tải về