Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 3 4 5 6 7 > >>
Điều lệ Hội thi nấu ăn và hát karaoke chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam(20/10/1930-20/10/2016) 18/10/2016 Tải về
Quyết định về việc ban hành hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam 18/10/2016 Tải về
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN 17/10/2016 Tải về
V/v đẩy mạnh tiến độ thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT 11/10/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 9/2016. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2016. 06/10/2016 Tải về
Về việc thẩm định quyết toán quý III/2016 cho BHXH các huyện TX, TP. 04/10/2016 Tải về
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương 04/10/2016 Tải về
TBKL của BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 03/10/2016 Tải về
TBKL của giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý VP BHXH tỉnh ngày 16/9/2016 19/09/2016 Tải về
Về việc tiếp tục hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 16/09/2016 Tải về
Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2016 cấp tỉnh 12/09/2016 Tải về
Thực hiện chính sách BHYT cho HSSV năm học 2016-2017 08/09/2016 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp triển khai Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2016 08/09/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2016 phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2016. 07/09/2016 Tải về
Về việc hướng dẫn nhập dữ liệu trên phần mềm 05/09/2016 Tải về
Về triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 12/08/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tháng 7/2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2016. 09/08/2016 Tải về
V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 01/08/2016 Tải về
Về việc hướng dẫn bình xét khen thưởng phong trào thi đua thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW 28/07/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý Văn phòng BHXH tỉnh ngày 26/7/2016 27/07/2016 Tải về