Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 3 4 5 6 7 > >>
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2016 phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2016. 07/09/2016 Tải về
Về việc hướng dẫn nhập dữ liệu trên phần mềm 05/09/2016 Tải về
Về triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 12/08/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tháng 7/2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2016. 09/08/2016 Tải về
V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 01/08/2016 Tải về
Về việc hướng dẫn bình xét khen thưởng phong trào thi đua thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW 28/07/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý Văn phòng BHXH tỉnh ngày 26/7/2016 27/07/2016 Tải về
Về việc triển khai thực hiện một số nội dung về phát triển đối tượng tham gia BHYT 27/07/2016 Tải về
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 25/07/2016 Tải về
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2016. 07/07/2016 Tải về
Về việc thẩm định quyết toán quý II/2016 cho BHXH các huyện , TX, TP. 01/07/2016 Tải về
Về việc thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/5/2016 28/06/2016 Tải về
Về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 24/06/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia lai tại cuộc họp cán bộ quản lý Văn phòng BHXH tỉnh ngày 17/6/2016 20/06/2016 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp triển khai Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2016. 17/06/2016 Tải về
Thông báo về việc thực hiện chữ ký số giao dịch trong nội bộ hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai 07/06/2016 Tải về
Về việc đề nghị áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT 06/06/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 5/2016, Phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2016. 06/06/2016 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý toàn hệ thống ngày 31/5/2016 01/06/2016 Tải về
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 26/05/2016 Tải về