Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 3 4 5 6 7 > >>
Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 4 năm 2016. 20/05/2016 Tải về
Tài liệu học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016 19/05/2016 Tải về
Danh sách tập luyện thể thao - văn nghệ tham gia Hội thao Cụm Thi đua số V Ngành BHXH 16/05/2016 Tải về
V/v thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 16/05/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp báo cáo kết quả công tác thẩm định quyết toán tại tài chính quý I năm 2016 14/05/2016 Tải về
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân 10/05/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp triển khai chấn chỉnh công tác CCHC về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/05/2016 Tải về
Thông báo kết luận của giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý Văn phòng BHXH tỉnh ngày 06/5/2016 09/05/2016 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tháng 4/2016, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2016. 05/05/2016 Tải về
V/v chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 05/05/2016 Tải về
V/v thực hiện BHXH cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 05/05/2016 Tải về
Tài liệu học tập chuyên đề năm 2016: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh 28/04/2016 Tải về
Về việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2016. 27/04/2016 Tải về
Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 03/2016 26/04/2016 Tải về
V/v triển khai thực hiện các ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua kiểm tra thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về BHXH, BHYT 25/04/2016 Tải về
Về việc tra cứu dữ liệu phôi mẫu C65-HD2 và sổ BHXH không còn giá trị sử dụng. 20/04/2016 Tải về
Danh mục tài liệu ôn tập dùng cho viên chức thi nâng ngạch lên chuyên viên ngành BHXH Việt Nam năm 2016 20/04/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc của BHXH tỉnh Gia Lai Tại hội nghị đánh giá công tác tổ chức giám định BHYT tập trung năm 2015 08/04/2016 Tải về
Về việc thông báo sổ BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng. 08/04/2016 Tải về
TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý văn phòng BHXH tỉnh ngày 5/4/2016 06/04/2016 Tải về