Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 65 66 67 68 69 > >>
CV số 9262/BTC-HCSN ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi 13/07/2009 Tải về
CV số 2209/BHXH-CST ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH 13/07/2009 Tải về
CV số 2188/BHXH-VP ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc đính chính nội dung văn bản 13/07/2009 Tải về
TBKL số 366/BHXH-TCHC ngày 13/7/2009, Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 10/7/2009 13/07/2009 Tải về
CV số 362/BHXH-PT ngày 9/7/2009 của BHXH Gia Lai về việc tạm thời thực hiện Bảo hiểm y tế HS-SV năm học 2009-2010 09/07/2009 Tải về
Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 19/6/2009 của Bộ Y tế, quyết định v/v ban hành Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 08/07/2009 Tải về
Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 01/7/2009, Quyết định v/v ban hành tạm thời danh mục mức giá thu một phần viện phí áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh. 07/07/2009 Tải về
TB số 356/BHXH-TĐKT ngày 06/7/2009, Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng TĐKT BHXH Tỉnh về xét duyệt công tác TĐKT quý II và 6 tháng đầu năm 2009 06/07/2009 Tải về
CV số 2036/BHXH-BC ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện 03/07/2009 Tải về
CV số 2044/BHXH-BT ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh ghi sổ BHXH về tiền lương đóng BHXH 03/07/2009 Tải về
Báo cáo số 47/BC-BHXH ngày 02/7/2009, Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của đối tượng hưởng chế độ BHXH 03/07/2009 Tải về
CV số 2035/BHXH-CSXH ngày 26/6/2009 của BHXH Việt Nam v/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu-chi bảo hiểm thất nghiệp 30/06/2009 Tải về
TBKL số 343/BHXH-TCHC ngày 26/6/2009, Thông báo kết luận cua Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 26/6/2009 26/06/2009 Tải về
CV số 1925/BHXH-CSYT ngày 22/6/2009 v/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện công tác KCB BHYT 26/06/2009 Tải về
CV số 45/BHXH-TCHC ngày 25/6/2009, Báo cáo tình hình thực hiện công tác BHXH 6 tháng đầu năm 2009, phương hướng nhiệm vụ công tác BHXH 6 tháng cuối năm 2009 25/06/2009 Tải về
Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009, Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 24/06/2009 Tải về
CV số 330/BHXH-TT về việc tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và Luật BHYT 23/06/2009 Tải về
CV số 326/BHXH-CĐBHXH ngày 22 tháng 6 năm 2009 của BHXH Gia Lai, kế hoạch thực hiện phụ cấp khu vực theo NĐ 122/2008/NĐ-CP 22/06/2009 Tải về
CV số 1773/BHXH-CST ngày 11 tháng 6 năm 2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ Bảo hiểm xã hội. 17/06/2009 Tải về
CV số 315/BHXH-TCHC ngày 15 tháng 6 năm 2009, TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai ngày 12/6/2009 15/06/2009 Tải về