Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 65 66 67 68 69 > >>
CV số 409/BHXH-TCHC ngày 03/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 31/7/2009 03/08/2009 Tải về
CV số 2457/BHXH-BT ngày 27/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc triển khai BHYT tự nguyện 30/07/2009 Tải về
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 29/07/2009 Tải về
CV số 399/BHXH-TT ngày 28/7/2009 về việc trưng cầu ý kiến về Báo BHXH 29/07/2009 Tải về
Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 28/07/2009 Tải về
CV số 54/BHXH-TCHC ngày 24/7/2009, Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 7/2009, phương hướng, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 8/2009 24/07/2009 Tải về
CV số 2421/BHXH-CSYT ngày 17/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21 23/07/2009 Tải về
TBKL số 386/BHXH-TCHC ngày 21/7/2009, thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 21/07/2009 Tải về
CV số 376/BHXH-TN&QLHS ngày 16/7/2009 về việc thực hiện giải quyết hồ sơ các nghiệp vụ BHXH, BHYT theo cơ chế một cửa tại BHXH cấp huyện 17/07/2009 Tải về
CV số 9262/BTC-HCSN ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi 13/07/2009 Tải về
CV số 2209/BHXH-CST ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH 13/07/2009 Tải về
CV số 2188/BHXH-VP ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc đính chính nội dung văn bản 13/07/2009 Tải về
TBKL số 366/BHXH-TCHC ngày 13/7/2009, Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 10/7/2009 13/07/2009 Tải về
CV số 362/BHXH-PT ngày 9/7/2009 của BHXH Gia Lai về việc tạm thời thực hiện Bảo hiểm y tế HS-SV năm học 2009-2010 09/07/2009 Tải về
Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 19/6/2009 của Bộ Y tế, quyết định v/v ban hành Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 08/07/2009 Tải về
Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 01/7/2009, Quyết định v/v ban hành tạm thời danh mục mức giá thu một phần viện phí áp dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh. 07/07/2009 Tải về
TB số 356/BHXH-TĐKT ngày 06/7/2009, Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng TĐKT BHXH Tỉnh về xét duyệt công tác TĐKT quý II và 6 tháng đầu năm 2009 06/07/2009 Tải về
CV số 2036/BHXH-BC ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện 03/07/2009 Tải về
CV số 2044/BHXH-BT ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh ghi sổ BHXH về tiền lương đóng BHXH 03/07/2009 Tải về
Báo cáo số 47/BC-BHXH ngày 02/7/2009, Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại của đối tượng hưởng chế độ BHXH 03/07/2009 Tải về