Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 66 67 68 69 70 > >>
QĐ số 146/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh gia Lai 12/06/2009 Tải về
CV số 312/BHXH-TCHC ngày 12/6/2009, TBKL của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học BHXH tỉnh Gia Lai 12/06/2009 Tải về
CV số 1713/BHXH-BT, ngày 08/6/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v thu BHXH tự nguyện 12/06/2009 Tải về
QĐ số 653/QĐ-BHXH, ngày 5/6/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân 09/06/2009 Tải về
CV số 39/BHXH-TCHC, ngày 09 tháng 6 năm 2009, Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2009 09/06/2009 Tải về
CV số 297/BHXH-TCHC, ngày 08 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI Tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 05/6/2009 08/06/2009 Tải về
THÔNG BÁO "V/v Chi trả bổ sung chê độ trợ cấp BHXH 1 lần” 04/06/2009 Tải về
Hướng dẫn biểu mẫu thu - chi Bao hiểm thất nghiệp 02/06/2009 Tải về
CV Số: 1615/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp. 02/06/2009 Tải về
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp 20/05/2009 Tải về
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL thuộc VP BHXH tỉnh ngày 15.5.09 18/05/2009 Tải về
Bieu mau QD 555 15/05/2009 Tải về
QD 555/QD-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Quyết định Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại HN sơ kết công tác QI.2009 16/04/2009 Tải về
Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 19/03/2009 Tải về
Về ý kiến chỉ đạo của Đ/c Măng Đung – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội Gia Lai 11/02/2009 Tải về
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 22/01/2009 Tải về
TT số: 03/2009/TT-BLĐTBXH, 22.01.09 hướng dẫn t/h phụ cấp khu vực đ/v người hưởng lương hưu, BHXH 1 lần, T/c MSLĐ & T/c TNLĐ, BNN hàng tháng theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP, 04.12.08 của CP 22/01/2009 Tải về
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 15/01/2009 Tải về