Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 66 67 68 69 70 > >>
CV số 297/BHXH-TCHC, ngày 08 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI Tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 05/6/2009 08/06/2009 Tải về
THÔNG BÁO "V/v Chi trả bổ sung chê độ trợ cấp BHXH 1 lần” 04/06/2009 Tải về
Hướng dẫn biểu mẫu thu - chi Bao hiểm thất nghiệp 02/06/2009 Tải về
CV Số: 1615/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp. 02/06/2009 Tải về
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp 20/05/2009 Tải về
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL thuộc VP BHXH tỉnh ngày 15.5.09 18/05/2009 Tải về
Bieu mau QD 555 15/05/2009 Tải về
QD 555/QD-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Quyết định Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại HN sơ kết công tác QI.2009 16/04/2009 Tải về
Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 19/03/2009 Tải về
Về ý kiến chỉ đạo của Đ/c Măng Đung – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội Gia Lai 11/02/2009 Tải về
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 22/01/2009 Tải về
TT số: 03/2009/TT-BLĐTBXH, 22.01.09 hướng dẫn t/h phụ cấp khu vực đ/v người hưởng lương hưu, BHXH 1 lần, T/c MSLĐ & T/c TNLĐ, BNN hàng tháng theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP, 04.12.08 của CP 22/01/2009 Tải về
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 15/01/2009 Tải về
134/2008/NĐ-CP Điểu chỉnh thu nhập tháng đối với BHXH tự nguyện 31/12/2008 Tải về
127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp 12/12/2008 Tải về
122/2008/NĐ-CP Phu cap khu vuc dv nguoi huong luong huu tro cap BHXH 1 lan 04/12/2008 Tải về
Luật BHYT 28/11/2008 Tải về
110/2008/NĐ-CP Quy dinh muc luong toi thieu vung DN VN 10/10/2008 Tải về