Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 66 67 68 69 70 > >>
CV số 2035/BHXH-CSXH ngày 26/6/2009 của BHXH Việt Nam v/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu-chi bảo hiểm thất nghiệp 30/06/2009 Tải về
TBKL số 343/BHXH-TCHC ngày 26/6/2009, Thông báo kết luận cua Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 26/6/2009 26/06/2009 Tải về
CV số 1925/BHXH-CSYT ngày 22/6/2009 v/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện công tác KCB BHYT 26/06/2009 Tải về
CV số 45/BHXH-TCHC ngày 25/6/2009, Báo cáo tình hình thực hiện công tác BHXH 6 tháng đầu năm 2009, phương hướng nhiệm vụ công tác BHXH 6 tháng cuối năm 2009 25/06/2009 Tải về
Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009, Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 24/06/2009 Tải về
CV số 330/BHXH-TT về việc tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và Luật BHYT 23/06/2009 Tải về
CV số 326/BHXH-CĐBHXH ngày 22 tháng 6 năm 2009 của BHXH Gia Lai, kế hoạch thực hiện phụ cấp khu vực theo NĐ 122/2008/NĐ-CP 22/06/2009 Tải về
CV số 1773/BHXH-CST ngày 11 tháng 6 năm 2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ Bảo hiểm xã hội. 17/06/2009 Tải về
CV số 315/BHXH-TCHC ngày 15 tháng 6 năm 2009, TBKL của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai ngày 12/6/2009 15/06/2009 Tải về
QĐ số 146/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội tỉnh gia Lai 12/06/2009 Tải về
CV số 312/BHXH-TCHC ngày 12/6/2009, TBKL của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học BHXH tỉnh Gia Lai 12/06/2009 Tải về
CV số 1713/BHXH-BT, ngày 08/6/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v thu BHXH tự nguyện 12/06/2009 Tải về
QĐ số 653/QĐ-BHXH, ngày 5/6/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân 09/06/2009 Tải về
CV số 39/BHXH-TCHC, ngày 09 tháng 6 năm 2009, Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2009 09/06/2009 Tải về
CV số 297/BHXH-TCHC, ngày 08 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI Tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 05/6/2009 08/06/2009 Tải về
THÔNG BÁO "V/v Chi trả bổ sung chê độ trợ cấp BHXH 1 lần” 04/06/2009 Tải về
Hướng dẫn biểu mẫu thu - chi Bao hiểm thất nghiệp 02/06/2009 Tải về
CV Số: 1615/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp. 02/06/2009 Tải về
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp 20/05/2009 Tải về
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL thuộc VP BHXH tỉnh ngày 15.5.09 18/05/2009 Tải về