Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 65 66 67 68 69
Quyết định 3636/QĐ-BHXH quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH 16/06/2008 Tải về
1564/BHXH-BT Hướng dẫn BHXH tự nguyện 02/06/2008 Tải về
54/2008/NĐ-CP Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ trong CAND 24/04/2008 Tải về
54/2008/NĐ-CP quy định CS với thân nhân có thời gian phục vụ trong CAND 24/04/2008 Tải về
190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện 28/12/2007 Tải về
184/2007/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với cán bộ Xã đã nghỉ việc 17/12/2007 Tải về
167/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trong nước 16/11/2007 Tải về
168/2007/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu cho các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài 16/11/2007 Tải về
3131/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn thực hiện BHXH 31/08/2007 Tải về
132/2007/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế 08/08/2007 Tải về
902/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc 26/06/2007 Tải về
106/2007/NĐ-CP CĐ với GĐ Hạ sỹ quan và Binh sỹ Tại ngũ 22/06/2007 Tải về
845/QĐ-BHXH Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH bắt buộc 18/06/2007 Tải về
815/QĐ-BHXH Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH với người tham gia BHXH bắt buộc 06/06/2007 Tải về
68/2007/NĐ-CP BHXH bắt buộc với quân nhân, CAND... 19/04/2007 Tải về
152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về Luật 22/12/2006 Tải về
114/2002/NĐ-CP Quy định về tiền lương 31/12/2002 Tải về
63/2005/NĐ-CP Ban hành điều lệ BHYT 25/12/2001 Tải về
166/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 25/12/2001 Tải về