Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 66 67 68 69 70 >
134/2008/NĐ-CP Điểu chỉnh thu nhập tháng đối với BHXH tự nguyện 31/12/2008 Tải về
127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp 12/12/2008 Tải về
122/2008/NĐ-CP Phu cap khu vuc dv nguoi huong luong huu tro cap BHXH 1 lan 04/12/2008 Tải về
Luật BHYT 28/11/2008 Tải về
110/2008/NĐ-CP Quy dinh muc luong toi thieu vung DN VN 10/10/2008 Tải về
111/2008/NĐ-CP Muc luong toi thieu vung DN co von dau tu NN 10/10/2008 Tải về
101/2008/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 12/09/2008 Tải về
94/2008/NĐ-CP Chuc nang nhiem vu quyen han co cau to chuc BHXH VN 22/08/2008 Tải về
83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 điều chỉnh tiền lương tiền công đã đóng BHXH do người sử dụng lao động quy định 31/07/2008 Tải về
Quyết định 3636/QĐ-BHXH quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH 16/06/2008 Tải về
1564/BHXH-BT Hướng dẫn BHXH tự nguyện 02/06/2008 Tải về
54/2008/NĐ-CP Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ trong CAND 24/04/2008 Tải về
54/2008/NĐ-CP quy định CS với thân nhân có thời gian phục vụ trong CAND 24/04/2008 Tải về
190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện 28/12/2007 Tải về
184/2007/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với cán bộ Xã đã nghỉ việc 17/12/2007 Tải về
167/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trong nước 16/11/2007 Tải về
168/2007/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu cho các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài 16/11/2007 Tải về
3131/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn thực hiện BHXH 31/08/2007 Tải về
132/2007/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế 08/08/2007 Tải về
902/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc 26/06/2007 Tải về