Văn bản
Trích yếu Ngày ban hành
<< < 66 67 68 69 70 >
TBKL của GĐ BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp CBQL thuộc VP BHXH tỉnh ngày 15.5.09 18/05/2009 Tải về
Bieu mau QD 555 15/05/2009 Tải về
QD 555/QD-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Quyết định Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội 13/05/2009 Tải về
Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại HN sơ kết công tác QI.2009 16/04/2009 Tải về
Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai 19/03/2009 Tải về
Về ý kiến chỉ đạo của Đ/c Măng Đung – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Giám đốc Bảo hiểm xã hội Gia Lai 11/02/2009 Tải về
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 22/01/2009 Tải về
TT số: 03/2009/TT-BLĐTBXH, 22.01.09 hướng dẫn t/h phụ cấp khu vực đ/v người hưởng lương hưu, BHXH 1 lần, T/c MSLĐ & T/c TNLĐ, BNN hàng tháng theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP, 04.12.08 của CP 22/01/2009 Tải về
Hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 15/01/2009 Tải về
134/2008/NĐ-CP Điểu chỉnh thu nhập tháng đối với BHXH tự nguyện 31/12/2008 Tải về
127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp 12/12/2008 Tải về
122/2008/NĐ-CP Phu cap khu vuc dv nguoi huong luong huu tro cap BHXH 1 lan 04/12/2008 Tải về
Luật BHYT 28/11/2008 Tải về
110/2008/NĐ-CP Quy dinh muc luong toi thieu vung DN VN 10/10/2008 Tải về
111/2008/NĐ-CP Muc luong toi thieu vung DN co von dau tu NN 10/10/2008 Tải về
101/2008/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 12/09/2008 Tải về
94/2008/NĐ-CP Chuc nang nhiem vu quyen han co cau to chuc BHXH VN 22/08/2008 Tải về
83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 điều chỉnh tiền lương tiền công đã đóng BHXH do người sử dụng lao động quy định 31/07/2008 Tải về
Quyết định 3636/QĐ-BHXH quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH 16/06/2008 Tải về