Ban Giám đốc

Ông Thới Văn Đạo
Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai
Ông Phạm Văn Thảo
PGĐ BHXH tỉnh
Ông Đoàn Ngô
PGĐ BHXH tỉnh
Ông Lê Quốc Khánh
PGĐ BHXH tỉnh
 1. Giám đốc Thới Văn Đạo:
  • Phụ trách chung toàn bộ hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh; chủ tài khoản của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai; giữ mối quan hệ công tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
  • Phụ trách chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, công tác kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thi đua, khen thưởng; công tác Kế hoạch - Tài chính; công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  • Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Gia Lai; Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai; thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học BHXH tỉnh; Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh; Trực tiếp đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh.
  • Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Công nghệ thông tin.
  • Phụ trách BHXH thành phố Pleiku; BHXH các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai.
 2. Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trên các lĩnh vực sau đây:
  • Được ủy quyền làm Chủ tài khoản thứ 2 của BHXH tỉnh Gia Lai: được ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy khi Giám đốc ủy quyền; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh.
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Giải quyết các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH; công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, ISO, pháp chế và công tác văn thư, lưu trữ; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết, tư vấn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.
  • Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Gia Lai; thành viên Hội người cao tuổi tỉnh; thành viên Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học BHXH tỉnh Gia Lai; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh; Trực tiếp đôn đốc thực hiện Quy chế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
  • Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Văn phòng; phòng Chế độ BHXH; phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.
  • Phụ trách BHXH thị xã An Khê; BHXH các huyện: Kbang, Kông Chro và Đăk Pơ.
 3. Phó Giám đốc Đoàn Ngô: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trên các lĩnh vực sau đây:
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác phát triển đối tượng tham gia và công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; việc ghi, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của đối tượng tham gia.
  • Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Gia Lai; thành viên Hội đồng thi hành pháp luật tỉnh; người phát ngôn chính thức của BHXH tỉnh; Tổ trưởng tổ thẩm định và xét duyệt hồ sơ của đối tượng tham gia BHXH; Trực tiếp đôn đốc thực hiện Quy chế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh; Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính để tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
  • Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Quản lý Thu; phòng Khai thác và thu nợ; phòng Cấp sổ, thẻ.
  • Phụ trách BHXH các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Păh.
 4. Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trên các lĩnh vực sau đây:
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân.
  • Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Gia Lai; Phó Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh Gia Lai; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh Gia Lai; Tổ trưởng Tổ tham gia đấu thầu mua thuốc của BHXH tỉnh Gia Lai; Trực tiếp đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Sở Y tế và quan hệ với ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
  • Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Giám định BHYT, phòng Kiểm tra.
  • Phụ trách BHXH thị xã Ayun Pa; BHXH các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện.