Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai làm việc tại BHXH Krông Pa

Sáng ngày 09/08/2018, đồng chí Thới Văn Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Krông Pa, cùng dự có Lãnh đạo các phòng Quản lý thu, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Tiếp nhận & trả kết quả thủ tục hành chính và Văn phòng thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.
Trong 7 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện Krông Pa đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, an toàn tiền mặt cho 497 đối tượng với số tiền trên 17,44 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch; xét duyệt kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 44.744 lượt hồ sơ với số tiền trên 8,03 tỷ đồng, đạt 30,04% kế hoạch; số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 57,17 tỷ đồng đạt 53,87% kế hoạch; thực hiện in và cấp 37.550 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo kịp thời. Đến nay toàn huyện có 83.199 người tham gia BHYT, đạt 98,96% kế hoạch giao và chiếm 97,72% dân số tham gia BHY; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử 105/112 đơn vị sử dụng lao động, đạt 93,75% tổng số đơn vị hiện đang quản lý thu BHXH, BHYT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của BHXH huyện Krông Pa trong thời gian qua, đồng thời Giám đốc BHXH tỉnh cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần triển khai thực hiện trong thời gian đến đó là: Rà soát các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn để khai thác, phát triển đối tượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao; triển khai đôn đốc thu để giảm tỷ lệ nợ đọng; thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng kịp thời; điều chỉnh bổ sung cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt việc cấp thẻ BHYT điện tử vào năm 2019. Phối hợp với hệ thống Bưu điện huyện trong việc giám sát công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng đúng quy định; kiểm tra, rà soát, kiện toàn các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo phân cấp quản lý. Tổ chức thẩm định, xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn chính xác, đúng quy định; giám định chi phí KCB BHYT trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; tăng cường công tác quản lý công sản, tài sản theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đại lý và UBND các xã, thị trấn thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thuộc địa bàn quản lý cho đối tượng và nhân dân nắm được các chủ trương chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước để họ tích cực tham gia BHXH, BHYT./.
(Vương Bình, 10/08/2018)

Ý kiến bạn đọc