Công nghệ thông tin

Chức năng Filter (lọc) dữ liệu trong Excel

Lọc dữ liệu là một chức năng khá quan trọng, được sử dụng phổ biến trong excel. Đối với các bảng tính chứa nhiều thông tin khác nhau, thì việc lọc sẽ giúp ta dễ dàng tìm thấy các thông tin thỏa mãn một hoặc một số điều kiện nào đó một cách dễ dàng, chính xác hơn.
Để thực hiện lọc dữ liệu trên một bảng tính, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần lọc (bao gồm cả phần tiêu đề) cho bảng tính sau:
Bước 2: Chọn Data - Filter
Lúc bạn thấy biểu tượng Filter sáng lên cũng là lúc ở mỗi ô thuộc thanh tiêu đề của bảng xuất hiện một hình vuông nhỏ (nút bấm) nằm ở góc bên phải, điều này chứng tỏ rằng bạn đã chọn thành công chức năng lọc/filter như hình dưới:
Bước 3: Lọc dữ liệu
Để tiến hành lọc dữ liệu, bạn chỉ cần click vào nút bấm, muốn lọc cột nào thì click vào nút bấm của cột đó
Ví dụ: Lọc ra các dòng thỏa điều kiện có SiOfficeID =107, 579, 583
Đầu tiên bấm nút chọn tại ô SiOfficeID, khi xuất hiện cửa sổ chọn tick vào ô “107” “579” “583” rồi ok. Đây là kết quả sau khi lọc:
(QV tổng hợp, 16/01/2017)

Ý kiến bạn đọc