Hoạt động ngành

Họp bàn thống nhất thông báo dự toán quỹ KCB BHYT năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 785/UBND-KGVX ngày 20/4/2018, chiều ngày 08/5/2018, BHXH tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai họp thống nhất thông báo dự toán quỹ KCB BHYT năm 2018 cho các cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT.

Đại diện phòng Giám định - BHYT BHXH tỉnh trình bày, năm 2017, BHXH tỉnh Gia Lai đã thanh toán chi phí KCB BHYT là 838,9 tỷ đồng, năm 2018 dự toán được giao của tỉnh là 806,6 tỷ đồng, bằng 96,1% so với năm 2017 (giảm 32,3 tỷ đồng).

Theo quan điểm của đại diện Sở Y tế cho rằng, việc phân bổ dự toán cần triển khai tất cả các cơ sở y tế có ký hợp đồng với cơ quan BHXH đảm bảo chính xác, công bằng, có tính thuyết phục cao để các cơ sở y tế thực hiện. Sở Y tế chỉ quản lý các cơ sở y tế thuộc tỉnh, đối với các cơ sở y tế thuộc Bộ, Ngành và bệnh viện tư nhân không thuộc quản lý của Sở Y tế. Chính vì thế, BHXH tỉnh ra thông báo dự toán quỹ KCB BHYT cho các cơ sở y tế ký hợp đồng. Hai bên cần thống nhất phù hợp với Quyết định số 810/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về giao dự toán kinh phí năm 2018 cho các cơ sở y tế do tỉnh quản lý.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quốc Khánh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo: Phòng Giám định BHYT là đơn vị tham mưu trong việc phân bổ quỹ KCB BHYT, phối hợp thống nhất với Sở Y tế trước khi thông báo cho các cơ sở y tế ký hợp đồng. Đối với Phòng khám Đa khoa Bình An, Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cần sớm phân bổ quỹ KCB BHYT để các đơn vị này triển khai thực hiện. Dành 5% tổng dự toán quỹ KCB BHYT năm 2018 để điều tiết chung trong tỉnh./.
(Hà Thanh, 10/05/2018)

Ý kiến bạn đọc