Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc với phòng Tổ chức cán bộ

Thực hiện chương trình công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, sáng 09/03/2018, đ/c Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể viên chức phòng Tổ chức cán bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, chỉ đạo định hướng nhiệm vụ công tác của phòng năm 2018 và một số vấn đề liên quan. Dự làm việc có đ/c Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

Sau khi nghe Trưởng phòng TCCB báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và một số kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện cho phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến; nghe ý kiến tham gia của các phòng nghiệp vụ liên quan và của tập thể viên chức; Đ/c Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương tập thể phòng TCCB thời gian qua đã tham mưu cho Giám đốc BHXH tỉnh triển khai thực hiện khá tốt và toàn diện ở các lĩnh vực của phòng được giao; nhiều nội dung mới được phòng đề xuất triển khai như kế hoạch củng cố phòng nghiệp vụ và BHXH huyện, đổi mới và tăng cường công tác thi đua khen thưởng đột kích, chuyên đề, triển khai chế độ chính sách cho CCVC kịp thời, mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong công tác tham mưu, quản lý cán bộ, đảng viên, viên chức; bồi dưỡng, nâng cao tính gương mẫu, tiền phong của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; một bộ phận viên chức còn nặng tính cá nhân, ý thức vì tập thể chưa cao, có những việc làm ảnh hưởng đến ngành; còn tiềm ẩn tình trạng mất đoàn kết ở một số đơn vị do quản lý chưa tốt.

Về định hướng hoạt động năm 2018, Đ/c Giám đốc chỉ đạo:

1. Phòng tiếp tục tham mưu trên cơ sở nắm vững nguyên tắc Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ ở tất cả các khâu, để tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh tốt, nhất là công tác quy hoạch, đề bạt, luân chuyển, điều động cán bộ phải bám vào chủ trương của Đảng ủy và kế hoạch của Giám đốc BHXH tỉnh để tham mưu hiệu quả hơn.

2. Giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ hơn nữa đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn ngành; ngay trong tháng 03/2018, tham mưu Giám đốc ban hành văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh thời gian làm việc; tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý đơn vị của người đứng đầu, cấp phó và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; xây dựng ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên và chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 đã triển khai.

3. Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng ủy BHXH tỉnh và kế hoạch của Giám đốc BHXH tỉnh về điều động, luân chuyển cán bộ quản lý; đào tạo bồi dưỡng cho giai đoạn 2018-2021, yêu cầu phòng TCCB tham mưu triển khai đầy đủ, đảm bảo, đồng thời đề xuất BHXH Việt Nam có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các trường hợp tham gia học tập, nâng cao trình độ.

4. Phòng tiếp tục tiển khai thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cho giai đoạn 2021-2026 và bổ sung giai đoạn 2016-2021 theo lộ trình cho phù hợp với thực tế của địa phương.

5. Tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng tốt hơn nữa các nguồn kinh phí: nguồn thu nhập tăng thêm gắn với công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác thi đua quý, năm đi vào thực chất, tránh hình thức, là công cụ, là đòn bẫy kích thích hoạt động chuyên môn hiệu quả cao hơn.

6. Tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức, kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ quản lý, bồi dưỡng bổ sung các tiêu chuẩn đảm bảo nâng ngạch cho viên chức khi có đủ điều kiện.

7. Làm tốt công tác tạo nguồn các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân, nhất là hướng dẫn các đơn vị phòng và cấp huyện phân đấu phải đủ các điều kiện đề nghị thưởng Huân chương lao động hạng Ba; riêng đối với ngành BHXH tỉnh cần chuẩn bị đủ các điều kiện đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng viết sáng kiến kinh nghiệm trong viên chức, NLĐ.

8. Phối hợp với phòng KHTC và Văn phòng đề xuất phương án sử dụng nguồn kinh phí may đồng phục, nguồn khám sức khỏe định kỳ theo quy định của ngành có hiệu quả cao nhất.

9. Tập thể phòng đoàn kết, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ cao, chủ động tạo mối quan hệ với các Vụ quản lý thuộc BHXH Việt Nam trong chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao để tham mưu có chất lượng cao và đạt kết quả tốt.
(TCCB, 09/03/2018)

Ý kiến bạn đọc