Hoạt động ngành

Tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn huyện Đức Cơ

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-BHXH ngày 02/7/2018 của Giám đốc BHXH Gia Lai, vừa qua, đoàn kiểm tra BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại trường Tiểu học Kim Đồng thị Trấn Chư Ty và UBND xã Ia Dơk huyện Đức Cơ.
Qua kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện cơ bản tốt về công tác bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động đầy đủ, kịp thời theo quy định; sổ BHXH được người lao động trực tiếp bảo quản lưu giữ đầy đủ, tờ rời sổ BHXH đã được cấp đến 31/12/2017; Chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên đối với các đơn vị sử dụng lao động được kiểm tra còn một số tồn tại như chưa thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời hàng tháng, tại thời điểm kiểm tra hai đơn vị còn để nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN; việc báo tăng - giảm lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chưa kịp thời dẫn đến phải tính lãi.

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sách về an sinh xã hội thiết nghĩ đơn vị sử dụng lao động cần phối hợp với cơ quan BHXH huyện trong việc báo tăng, giảm mức đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời tránh tình trạng chậm báo tăng dẫn đến phải tính lãi; rà soát lại thông tin nhân thân, chức danh nghề, hệ số lương đóng BHXH, BHYT, BHTN trong sổ của người lao động chuyển cơ quan BHXH huyện cập nhật đầy đủ trước khi in bàn giao sổ mới cho người lao động; đôn đốc người lao động khi có phát sinh hồ sơ ngắn hạn đề nghị thanh toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động trên địa bàn huyện Đức Cơ./.
(Anh Khôi, 11/07/2018)

Ý kiến bạn đọc