Hoạt động ngành

BHXH thành phố Pleiku tổ chức đào tạo nhân viên đại lý thu năm 2018

Sáng ngày 14/09/2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku phối hợp với phòng Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh tổ chức lớp đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018. Tham dự có ông Nguyễn Bá Đông - Trưởng Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc BHXH thành phố Pleiku và hơn 40 nhân viên đại lý thu thuộc UBND các xã, phường; 04 nhân viên thuộc tổ chức chính trị xã hội và 25 nhân viên đại lý thu thuộc tổ chức kinh tế là Bệnh viện ĐHYD Hoàng Anh Gia Lai và Bưu điện thành phố Pleiku.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Dương Kim Văn – Giám đốc BHXH thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời yêu cầu các học viên xem công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân trên địa bàn; tích cực rà soát, nắm vững các hộ gia đình chưa tham gia BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Tại Hội nghị các học viên được nghe Trưởng phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản về các kỹ năng tuyên truyền, vận động, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; các quy định về Đại lý thu, quyền và trách nhiệm của nhân viên Đại lý thu. Tại Hội nghị này đã được nghe lãnh đạo BHXH thành phố quán triệt những điểm mới trong việc triển khai BHYT hộ gia đình được quy định tại Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/08/2018 của BHXH Việt Nam và quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… Hội nghi đã dành thời gian để thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Một số học viên đã làm đại lý thời gian vừa qua cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tiếp xúc với người dân để có thể phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại các hộ gia đình. Hội nghị tiến hành thảo luận, giải đáp vướng mắc trực tiếp đến các học viên tại hội trường.

Kết thúc phần thảo luận, giải đáp vướng mắc đối với các học viên, Hội nghị tổ chức cho các học viên làm bài thi sát hạch làm cơ sở để cấp Thẻ nhân viên Đại lý thu cho học viên đạt yêu cầu./.
(BHXH tp Pleiku, 14/09/2018)

Ý kiến bạn đọc