Hoạt động ngành

BHXH huyện Mang Yang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017

Chiều ngày 13/12/2017, BHXH huyện Mang Yang tiến hành đánh giá viên chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Tiền – Giám đốc BHXH huyện và viên chức, người lao động hợp đồng trong đơn vị.
Tại cuộc họp các bộ phận chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH huyện tính đến ngày 13/12 năm 2017. Số người tham gia BHXH, BHYT là 57.044 người, đạt 105% so với kế hoạch BHXH tỉnh. Trong đó: Tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 1.964 người, đạt 97,5% so với kế hoạch BHXH tỉnh; Tham gia BHXH tự nguyện là 24 người đạt 80% so với kế hoạch BHXH tỉnh; Tham gia BHYT: 57.020 người, chiếm tỷ lệ dân số trên 87,5%. Tổng số thu tính đến nay 53,3 tỷ đồng, đạt 95,8% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Về công tác lập danh sách đồng bộ dữ liệu hộ gia đình được 90,1%; Công tác giao sổ BHXH cho người lao động đạt 94%; Công tác khám, chữa bệnh BHYT, cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến tuyến huyện đã thực hiện gửi dữ liệu chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán hằng ngày lên cổng tiếp nhận kịp thời theo quy định; Hoàn thành gửi dữ liệu giám định Danh mục dịch vụ y tế dùng chung tại tỉnh lên cổng tiếp nhận và trả về cơ sở KCB BHYT để thực hiện ánh xạ với danh mục dùng chung của Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiền - Giám đốc BHXH huyện biểu dương các kết quả toàn đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị BHXH các bộ phận chuyên môn trong những ngày cuối năm 2017. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đoàn thể ở huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa có chiều sâu cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia theo từng nhóm đối tượng. Tập trung đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017 đồng thời quản lý kiểm soát chặt chẽ công tác thu và xử lý nợ đọng. Hoàn thành công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng và tiến hành in thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018./.
(SĐ, 15/12/2017)

Ý kiến bạn đọc