Hoạt động ngành

Kiểm tra việc cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Chư Păh, vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chư Păh phối hợp với phòng Dân tộc và phòng Lao động TB&XH huyện đã đến làm việc với UBND thị trấn Ia Ly kiểm tra việc cấp, phát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng tại địa bàn thị trấn Ia Ly.

Tại buổi làm việc BHXH huyện đã nghe UBND thị trấn Ia Ly trao đổi những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong việc lập danh sách cấp thẻ BHYT và đồng thời kiểm tra trực tiếp đối chiếu hồ sơ, dữ liệu cấp thẻ năm 2018 tại thị trấn, kịp thời hướng dẫn về cách thức biểu mẫu trong việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng. Qua kiểm tra kết quả bước đầu cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về BHYT cho các nhóm đối tượng, việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời đầy đủ, số lượng thẻ BHYT được cấp phát đến tận tay người dân.

Trong quá trình kiểm tra BHXH huyện, phòng Lao động TB&XH và phòng Dân tộc huyện đã nhắc nhở địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt những chủ trương, chính sách về BHYT của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, gắn công tác BHYT cho nhân dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về nông thôn mới trong đó có chỉ tiêu về BHYT giai đoạn năm 2016 – 2020 đã được UBND huyện giao; thực hiện tốt công tác thống kê, nắm chắc đối tượng hưởng chính sách BHYT để tổ chức thực hiện và hạn chế thấp nhất tình trạng cấp trùng lắp đối tượng; kịp thời báo giảm các đối tượng chết chuyển đi nơi khác sinh sống; lập danh sách đề nghị BHXH huyện cấp bổ sung thẻ BHYT năm 2018 cho những đối tượng còn thiếu và sót chưa được cấp, tập trung tổng hợp số lượng thẻ BHYT đã được cấp sai thông tin cá nhân gửi về cơ quan BHXH huyện để cấp lại thẻ BHYT cho đối tượng theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thuộc diện ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các phòng ban ngành có liên quan, chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước sẽ đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
(Ia Ly, 11/07/2018)

Ý kiến bạn đọc