Hoạt động ngành

Công tác scan và nhập hồ sơ lương

Để từng bước lưu trữ hồ sơ lương vào chương trình phần mềm quản lý thu SMS, tạo cơ sở pháp lý cho công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng thời thực hiện theo lộ trình tiến tới quản lý công tác BHXH bằng công nghệ thông tin. Bảo hiểm xã hội huyện Kbang đã tiến hành chốt, scan sổ BHXH, cập nhật thông tin hình ảnh và nhập hồ sơ lương vào chương trình SMS.

 


Huyện Kbang hiện đang quản lý 75 đơn vị, trong đó: Khối Doanh nghiệp 16 đơn vị, khối hành chính sự nghiệp 45 đơn vị, khối xã, thị trấn 14 đơn vị; với 2.027 lao động. Trong thời gian qua được sự quan tâm của lãnh đạo BHXH tỉnh, Phòng CNTT, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ viên chức trong cơ quan, BHXH huyện Kbang đã tiến hành scan xong sổ, đồng thời nhập hồ sơ cá nhân, thông tin hình ảnh, hồ sơ lương vào chương trình SMS. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2009 đã nhập hoàn thiện 1.735 sổ BHXH, còn khoảng 50 sổ BHXH chưa nhập được dữ liệu (do đơn vị chưa mang tới).

Bước đầu tổ chức thực hiện tuy có khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo BHXH tỉnh và sự giúp đỡ về chuyên môn của phòng thu, phòng Cấp sổ thẻ, phòng CNTT, BHXH huyện Kbang đã đạt được một số kết quả nhất định. Để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa, thời gian tới BHXH huyện Kbang tập trung nỗ lực phấn đấu trong công tác cấp, quản lý sổ, chốt sổ và chuyển dữ liệu kịp thời về BHXH tỉnh theo đúng quy định của ngành./.
(Nguyễn Minh Tuấn, 27/08/2009)

Ý kiến bạn đọc