Hoạt động ngành

Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

Vừa qua, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang đã có buổi làm việc với Đài Truyền thanh truyền hình huyện Mang Yang về phối hợp tuyền truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng phát sóng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên Đài Truyền thanh truyền hình huyện. Bảo hiểm xã hội huyện có trách nhiệm cung cấp đĩa CD tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho Đài Truyền thanh truyền hình huyện thực hiện phát sóng trên Đài Truyền thanh không dây đến 11 xã và 01 thị trấn, với 5 nội dung bao gồm: Tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) mở rộng quyền lợi cho người tham gia; Tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng; Bảo hiểm y tế hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trong được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất và bài Luật BHXH (sửa đổi) nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động.
Đây là một việc làm thiết thực, góp phần truyền tải chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động cũng như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội trên địa bàn./.
(SĐ, 17/04/2018)

Ý kiến bạn đọc