Hoạt động ngành

Cụm Thi đua số V - BHXH Việt Nam: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019

Ngày 16/01/2019, tại BHXH tỉnh Ninh Thuận, Cụm thi đua số V thuộc BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, đ/c Đỗ Mạnh Hà - Vụ Trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, BHXH Việt Nam; Giám đốc và Thường trực Hội đồng TĐKT BHXH các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5, gồm 09 đơn vị BHXH tỉnh: Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông.

Năm 2019, cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước tại địa, với chủ đề thi đua được BHXH Việt Nam phát động “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”; các thành viên trong cụm thi đua đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu thi đua đề ra; 100% đơn vị thành viên trong cụm thi đua hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, điển hình BHXH tỉnh Gia Lai với 03 phong trào thi đua: “Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019”; “Kìm hãm gia tăng chi phí KCB BHYT trong toàn ngành năm 2019”; “Thi đua thưc hiện giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH”.

Tại Hội nghị, đơn vị Cụm Trưởng Cụm Thi đua cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ để “Công chức, viên chức, người lao động trong toàn cụm thi đua số V đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”, quyết tâm thực hiện tốt 8 mục tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình và thực tế của các đơn vị trong cụm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Vụ Trưởng Vụ Thi đua Đỗ Mạnh Hà ghi nhận những thành tích mà các đơn vị trong cụm đã đạt được trong năm 2019, về định hướng nhiệm vụ thi đua khen thưởng thời gian đến, đ/c đề nghị các thành viên trong cụm cần tập trung hướng dẫn phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề đã được BHXH Việt Nam xác định để tổ chức phát động tại địa phương mình. Tăng cường vai trò của các thành viên trong Hội đồng Thi đua, tham mưu tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Trung ương; chuyên đề hướng đến Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; chuyên đề chung tay xây dựng nông thôn mới...

Năm 2019, các đơn vị thành viên thống nhất bầu BHXH tỉnh Kon Tum được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị đã bầu BHXH tỉnh Gia Lai giữ vai trò Cụm Trưởng Cụm Thi đua năm 2020 và vai trò Cụm Phó được giao cho đơn vị BHXH tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Vụ Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam, các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số V đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020, thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm.
(TCCB, 17/01/2020)

Ý kiến bạn đọc