Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai: Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT

Sáng ngày 13/3/2019, BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc công bố quyết định thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 10 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Dự và chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Thảo - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra và Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 72/QĐ-BHXH ngày 07/3/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị được đại diện Đoàn thanh tra phổ biến một số nội dung có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị và dự kiến kế hoạch làm việc trực tiếp của Đoàn tại đơn vị được thanh tra. Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng tóm tắt một số nội dung, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị, đề xuất cơ quan BHXH trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với người lao động tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, việc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động là nhiệm vụ thường xuyên của ngành BHXH nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, giúp cho đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định về BHXH, BHTN, BHYT. Đồng chí cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chỉ đạo đơn vị cấp dưới, cán bộ chuyên môn liên quan bố trí nhân lực, phối hợp trong quá trình làm việc, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu để cung cấp kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đối với Đoàn thanh tra, cần tổ chức thực hiện đúng quy định về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, lưu ý không ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị; trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm tiến hành lập biên bản, tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Theo đó, từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 25/3/2019, Đoàn thanh tra của BHXH tỉnh sẽ tiến hành làm việc trực tiếp tại 10 đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố Pleiku trên hai lĩnh vực: Thanh tra chuyên ngành về đóng (đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng) và kiểm tra tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động./.
(Phạm Sửu, 14/03/2019)

Ý kiến bạn đọc