Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH Ia Pa

Sáng ngày 13/11/2018, đồng chí Thới Văn Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện Ia Pa, cùng dự có Lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Chế độ BHXH, Cấp sổ thẻ và Văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai.

Trong hơn 10 tháng năm 2018, BHXH huyện Ia Pa đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 572 đối tượng với số tiền trên 11,56 tỷ đồng, đạt 86,85% kế hoạch; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 36.493 lượt hồ sơ với số tiền trên 6,41 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch; thu BHXH, BHYT, BHTN trên 53,95 tỷ đồng, đạt 80,17% kế hoạch; đã cấp 152 sổ BHXH, hoàn thành công tác in và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Công văn 4027 với 1.709/1.709 sổ; thực hiện in và cấp 18.470 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng. Đến nay toàn huyện có 54.685 người tham gia BHYT, đạt 99,29% kế hoạch giao và chiếm 96,66% dân số tham gia BHYT; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử 74/74 đơn vị sử dụng lao động, đạt 100% tổng số đơn vị hiện đang quản lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của BHXH huyện Ia Pa trong thời gian qua, đồng thời Giám đốc BHXH tỉnh cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần triển khai thực hiện trong thời gian đến đó là: Rà soát lại những nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 do BHXH tỉnh giao để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018; Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng ban có liên quan ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Quan tâm công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; Tăng cường đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kế hoạch được giao và và giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất; Tổ chức rà soát, bổ sung thông tin trên sổ BHXH, giảm thiểu trùng thẻ trong công tác cấp thẻ BHYT; Quan tâm công tác xét duyệt, hưởng các chế độ BHXH, BHTN; Rà soát, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định các nguồn kinh phí để sử dụng hiệu quả, đúng quy định; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử; giám định chi phí KCB BHYT trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.
(Plom Iapa, 13/11/2018)

Ý kiến bạn đọc