Hoạt động ngành

BHXH Tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010

Ngày 10/01/2011, BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác BHXH-BHYT năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 trong toàn hệ thống. Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Giáo dục, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội; Đảng ủy các cơ quan dân chính Đảng tỉnh và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố dưới sự chủ trì của Ban Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai.

Sau khi nghe ông Phạm Văn Thảo-Phó Giám đốc BHXH tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Hội nghị đã được nghe ý kiến góp ý của BHXH các huyện, thị xã, thành phố, cũng như trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiệm nhiệm vụ của cơ sở. Qua phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt đươc của ngành trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn trong năm 2010, cũng như đặt ra những vấn đề cần tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2010, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện, BHXH tỉnh Gia Lai đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, song toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đã đoàn kết phấn đấu cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra của ngành. Công tác chi trả các chế độ BHXH đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tổng số tiền chi trả đạt trên 417,6 tỷ đồng cho 40.690 đối tượng hưởng BHXH. Thanh toán chi phí KCB BHYT ước trên 171 tỷ đồng cho trên 825.000 đối tượng, thực hiện ký hợp đồng thanh toán KCB BHYT theo phương thức khoán định suất tại 05 cơ sở KCB trên địa bàn. Đi cùng với việc chi trả các chế độ, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2010 cũng được hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai chú trọng, tích cực đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo giải quyết kịp các chế độ cho người lao động, tổng số thu trong năm đạt trên 799,4 tỷ đồng (đạt 102,54% kế hoạch BHXH Việt Nam giao), tỷ lệ nợ đọng của các đơn vị SDLĐ giảm đáng kể tính đến cuối năm 2010. Ngoài ra, toàn hệ thống cũng thực hiện tốt các nhiệm vụ như: cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các nghiệp vụ; thực hiện tốt việc cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; đảm bảo công tác kiểm tra; giải quyết tốt các chế độ cho cán bộ viên chức toàn ngành.

Hội nghị cũng đánh giá cao công tác thi đua của toàn hệ thống trong năm 2010. Năm 2010 toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai quyết tâm lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được những kết quả khen thưởng, đó là:

- Có 14 tập thể và 170 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến; 35 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đề nghị BHXH Việt Nam công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 đơn vị thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.

- Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 56 cá nhân trong ngành đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khen tặng cho 05 cá nhân ngoài ngành và 21 đơn vị sử dụng lao động đã có thành tích trong phối hợp triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2010. Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen cho 104 đại lý thu BHYT tự nguyện, cán bộ dân số và trẻ em có thành tích xuất sắc trong công tác thu BHYT năm 2010.

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho Tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, 05 đơn vị, 08 cá nhân thuộc BHXH tỉnh. Đề nghị tặng Bằng khen cho 07 cá nhân ngoài ngành và 16 đơn vị sử dụng lao động trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2010. Có 01 đơn vị đề nghị Bằng khen của UBND Tỉnh.
 
Ông Thới Văn Đạo-Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Giám đốc BHXH tỉnh cũng nhấn mạnh những vấn đề cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Phối hợp tốt và tranh thủ sự ủng hộ của các sở, ban, ngành của tỉnh trong triển khai công tác BHXH, BHYT; Mở rộng, phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt chú trọng mở rộng đối tượng tham gia tự nguyện nhân dân; Rà soát các nhóm đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; Tăng cường công tác giám định, thanh toán chi phí KCB tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo công tác in, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Thực hiện phân cấp về các nghiệp vụ cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố cần chú trọng đến cơ sở vật chất của từng đơn vị, nâng cao công tác quản lý; Cần phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng CBVC, khắc phục tình trạng thụ động, hành chính trong việc triển khai nhiệm vụ…
Tại Hội nghị ông Thới Văn Đạo, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao đại diện giấy khen cho 08 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2010.
 
 

Cũng trong chương trình Hội nghị Tổng kết năm 2010 của BHXH tỉnh Gia Lai, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm nhiệm lại cán bộ quản lý cho 03 đồng chí: Hoàng Đôn Nam - Giám đốc BHXH huyện Ia Grai, Nguyễn Tích Việt - Giám đốc BHXH huyện Chư Sê, Ngô Đình Sinh - Giám đốc BHXH huyện Kông Chro. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Đinh Hữu Khương - Quyền Giám đốc BHXH huyện Đức Cơ giữ chức vụ Giám đốc đốc BHXH huyện Đức Cơ.
 
 

Ông Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh nhắc nhở các đồng chí cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cần tiếp tục chỉ đạo, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cần tiếp tục bổ sung các văn bằng, chứng chỉ theo quy định của BHXH Việt Nam.
(Trà Nhi, 11/01/2011)

Ý kiến bạn đọc