Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Chư Păh

Chiều ngày 10/8/2017, ông Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện Chư Păh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Lãnh đạo các phòng: Quản lý thu; Kế hoạch Tài chính; Giám định BHYT và Chế độ BHXH.

Tính đến ngày 09/8/2017, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 70.330 người, đạt 96,8% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 15,7%/ LLLĐ; tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 13,3%/LLLĐ. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 42,6 tỷ đồng đạt 52,8% kế hoạch giao; chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 70,73 tỷ đồng đạt 69,51% kế hoạch giao; thực hiện cấp 363 sổ BHXH, 48.177 thẻ BHYT; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 28.914 lượt người với số tiền 6,25 tỷ đồng; tiếp nhận 3.425 hồ sơ (trong đó có 43 hồ sơ giao dịch điện tử); có 47/82 đơn vị thực hiện đăng ký giao dịch điện tử; rà soát, nhập liệu 2.550 sổ BHXH; thực hiện in, bàn giao 2.258 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 88,55%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới: Tiếp tục rà soát, nắm các nhóm đối tượng, các nguồn lực, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để có kế hoạch và giải pháp cụ thể chủ động khai thác mở rộng đối tượng tham gia. Tập trung đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ theo quy định; tiếp tục rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, phấn đấu đến cuối tháng 9/2017 hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Phối hợp với Bưu điện huyện tiếp tục quản lý các đối tượng chi trả trợ cấp BHXH hàng tháng; Thực hiện xét duyệt chế độ theo quy định, đúng quy trình; Đảm bảo công tác giám định thanh toán chi phí KCB thông qua cổng Giám định thông tin điện tử; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác giao dịch điện tử; Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương để đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản, máy móc thiết bị có hiệu quả; Nâng cao năng lực chuyên môn cho CBVC đơn vị. Tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ cơ quan và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được BHXH tỉnh giao.

Thay mặt BHXH huyện, ông Nguyễn Tiến Trường - Giám đốc BHXH huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BHXH tỉnh và khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017.
(BHXH Chư Păh, 11/08/2017)

Ý kiến bạn đọc