Hoạt động ngành

UBND huyện Đak Pơ chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác cấp thẻ BHYT

Chiều ngày 15/5/2018, UBND huyện Đak Pơ tổ chức họp bàn giải quyết việc cấp thẻ BHYT không đúng đối tượng và sai thông tin trên thẻ BHYT của các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện Đak Pơ. Dự và chỉ đạo có đ/c Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng LĐ-TB&XH; Dân tộc; Tư pháp; Công an huyện; BHXH huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn; công chức thực hiện công tác LĐ-TB&XH, tư pháp - hộ tịch, dân tộc - tôn giáo và công an xã.

Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt việc lập danh sách và cấp phát thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng kịp thời. Song bên cạnh đó hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan BHXH huyện và kiểm tra thực tế tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số của cơ quan BHXH về việc cấp phát thẻ BHYT cho thấy: thẻ BHYTcòn bị sai thông tin, một người nhưng có nhiều thông tin khác nhau ở giấy khai sinh, hộ khẩu và chứng minh nhân dân và việc lập danh sách cấp thẻ BHYT chưa hết số người trong sổ hộ khẩu; Nhận thức của đối tượng được thụ hưởng chính sách BHYT còn hạn chế, chủ quan, bảo quản thẻ BHYT không tốt, không kiểm tra thông tin trên thẻ BHYT với chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân có ảnh... Công tác quản lý đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng tại UBND các xã, thị trấn chưa được lưu trữ đầy đủ; Có một số hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, đã chết, đã chuyển đi khỏi địa phương… nhưng UBND xã vẫn chưa báo giảm kịp thời. Việc phê duyệt hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình của UBND các xã thông tin không trùng khớp với giấy tờ tùy thân có ảnh, dẫn đến khó khăn cho việc KCB BHYT; Trẻ em dưới 6 tuổi vẫn còn trường hợp trẻ em sinh trước năm 2018 chưa được cấp thẻ BHYT; DTTS trình độ còn hạn chế, nhiều trường hợp không tự kiểm tra được thông tin trên thẻ BHYT với giấy tờ tùy thân có ảnh, chỉ khi đi khám chữa bệnh mới biết là thông tin trên thẻ không đúng…

Nhằm khắc phục, giảm thiểu những sai sót trong công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT và đảm bảo cho người dân được cấp thẻ BHYT được thuận lợi khi đi khám chữa bệnh và thụ hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước theo quy định. Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự kiểm tra, sử dụng và bảo quản thẻ BHYT. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công chức xã phụ trách công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc điều tra, rà soát, thu thập thông tin, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân không bị sai sót. UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Công an huyện, BHXH huyện, Phòng LĐ-TB&XH; Phòng Dân tộc; Phòng Tư pháp; rà soát, thống kê lại số đối tượng (tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số) sai thông tin trên thẻ BHYT, đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ báo tăng và đính chính nhân thân theo quy định chậm nhất là ngày 30/6/2018 phải hoàn thành./.
(BHXH Đak Pơ, 17/05/2018)

Ý kiến bạn đọc