Hoạt động ngành

BHXH Mang Yang: Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2018

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang đã tiến hành kiểm tra 06 đơn vị sử dụng lao động và 01 đại lý thu BHYT; phối hợp kiểm tra liên ngành theo Quyết định của UBND huyện tại 03 đơn vị sử dụng lao động.

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT luôn được ngành Bảo hiểm xã hội đặc biệt quan tâm. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này; góp phần hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ liên quan trong quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tạo động lực thúc đẩy việc mở rộng, phát triển đối tượng, đẩy nhanh tiến trình bao phủ số người tham gia, tăng nguồn thu để bảo toàn và phát triển bền vững quỹ BHXH, BHYT, thực hiện thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh các đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời vẫn còn có một số đơn vị để nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa chuyển theo định kỳ hàng tháng chi trả lương mà dồn đến tháng cuối quý mới chuyển; Công tác báo tăng, giảm quỹ lương; lao động tham gia chưa được kịp thời theo quy định; một số xã, thị trấn còn chưa rà soát báp tăng đối tượng bán chuyên trách kịp thời, chậm trên 6 tháng trở lên; công tác chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn cho NLĐ còn chưa đúng quy định của Luật BHXH: Như vừa hưởng chế độ ngắn hạn mà vừa nhận lương tại đơn vị; báo tăng giảm chưa kịp thời dẫn đến ảnh hưởng của người lao động.

Qua kiểm tra, tất cả những thiếu sót nêu trên đã được chấn chỉnh kịp thời, tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các đơn vị SDLĐ, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững quỹ BHXH; ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng lạm dụng, gây thất thoát quỹ BHYT. Sau kiểm tra, các đơn vị đã cam kết khắc phục và thực hiện nghĩa vụ chuyển đóng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời theo cam kết./.
(SĐ, 13/11/2018)

Ý kiến bạn đọc