Hoạt động ngành

BHXH thành phố: Đổi mới hình thức tuyên truyền BHYT hộ gia đình

Nhằm giúp người dân trên địa bàn thành phố Pleiku có thêm thông tin và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và nắm chắc hơn các quy định của Nhà nước về BHYT hộ gia đình. Thời gian qua BHXH thành phố Pleiku đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT dưới nhiều hình thức như: đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT. Đặc biệt tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan truyền thông của thành phố, các Đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tuyên truyền chính sách BHYT nói chung và BHYT hộ gia đình nói riêng để nhân dân được biết và tham gia tích cực.

Mặt khác, BHXH thành phố đã tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố bằng nhiều biện pháp như: Kiểm tra thủ tục hành chính; thống nhất với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo đúng quy định của BHXH Việt Nam. Cập nhật tình hình liên thông dữ liệu hàng ngày, kịp thời yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ngay khi bệnh nhân ra viện theo quy định; Theo dõi chi khám chữa bệnh BHYT phát sinh hàng tuần, hàng tháng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, báo cáo phòng chuyên môn BHXH tỉnh để kiểm tra các đơn vị phát sinh chi phí bất thường, kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT... nhằm hạn chế tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân khi đi khám chữa bệnh, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh và đăng ký tham gia BHYT để người dân dễ dàng tham gia, thực hiện.

Với sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của BHYT nói chung và ý nghĩa BHYT theo hộ gia đình nói riêng của người dân, cùng việc đa dạng công tác tuyên truyền, đến nay toàn thành phố Pleiku tỷ lệ tham gia BHYT chiếm 77,7% dân số trên địa bàn, trong đó có 43.906 người tham gia BHYT hộ gia đình. Để tạo cơ hội cho những người dân chưa tham gia BHYT được bảo vệ sức khỏe bởi BHYT. Trong thời gian tới ngoài các hình thức tuyên truyền trên, BHXH thành phố Pleiku tích cực chủ động tham mưu, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, thông qua các cuộc họp tổ dân phố, phối hợp với Đại lý thu tự nguyện trực tiếp đến các hộ dân tuyên tuyền,vận động để người dân hiểu rõ hơn về các quyền lợi khi tham gia BHYT, tránh tình trạng khi gia đình có người ốm đau phải vào viện điều trị mới đến cơ quan BHXH để mua BHYT cho người thân của mình.

Hy vọng và tin tưởng với sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng chính sách BHYT của người dân. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Pleiku và việc đa dạng hóa hình thức tuyên tuyền triển khai trong thực tiễn, thành phố Pleiku sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình theo lộ trình.
(VH, 15/06/2017)

Ý kiến bạn đọc