Hoạt động ngành

UBND huyện Ia Grai chỉ đạo công tác cấp thẻ BHYT năm 2018

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ia Grai ban hành Công văn số 1241/UBND-VP chỉ đạo công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo:

BHXH huyện: Triển khai cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT kịp thời, đúng quy định. Khẩn trương đồng bộ dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Chuyển danh sách các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2017 cho cơ quan quản lý đối tượng, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát cắt giảm những trường hợp trùng lắp, từ trần, chuyển sinh sống địa bàn khác, đồng thời báo tăng những trường hợp phát sinh mới, theo hình thức tăng, giảm đối tượng; Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình đúng theo quy định.

Phòng Dân tộc huyện: Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện trong việc cấp thẻ BHYT cho người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tiếp nhận danh sách đã được cấp thẻ BHYT năm 2017 do BHXH huyện chuyển đến, kiểm tra rà soát, đối chiếu loại bỏ các trường hợp trùng, đối tượng đã từ trần, chuyển đi, lập danh sách điều chỉnh tăng, giảm chuyển đến BHXH huyện để cấp thẻ BHYT năm 2018 kịp thời, đầy đủ, không trùng lắp đối tượng tham gia BHYT.

Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện: Đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng và người dân tham gia BHYT theo đúng quy định.

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện: Thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018, đảm bảo 100% học sinh được tham gia BHYT. Đối với học sinh thuộc hộ gia đình đông con, khó khăn về kinh tế đề nghị ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng để mua thẻ BHYT.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tổ chức rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng đúng theo quy định. Thời gian lập danh sách cấp thẻ BHYT song cùng với thời gian điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; Huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên gia đình đông con khó khăn về kinh tế.

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, hy vọng công tác in, cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng sẽ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhân dân khi tham gia BHYT, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.
(BHXH Ia Grai, 07/12/2017)

Ý kiến bạn đọc