Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Ia Grai

Chiều ngày 16/5/2018, ông Thới Văn Đạo – Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể CBVC BHXH huyện Ia Grai. Cùng dự có lãnh đạo các phòng: Tổ chức cán bộ, Chế độ BHXH, Cấp sổ thẻ, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc BHXH huyện thay mặt đơn vị báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong 4 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Trong 4 tháng đầu năm, BHXH huyện Ia Grai đã thu BHXH, BHYT, BHTN được hơn 27,3 tỷ đồng, đạt 26,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao; công tác chi trả chế độ ngắn hạn, BHXH hàng tháng cho trên 4.400 lượt người với số tiền trên 47,2 tỷ đồng; thực hiện giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 14.600 lượt người với số tiền trên 3,14 tỷ đồng; cấp 196 sổ BHXH và trên 30.000 thẻ BHYT; Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 3.000 hồ sơ; kiểm tra việc chấp hành các quy định Luật BHXH, Luật BHYT ở 02 đơn vị sử dụng lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thới Văn Đạo – Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong thời gian qua đồng thời yêu cầu đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng tiềm năng trên địa bàn, có giải pháp cụ thể để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý ở các xã, thị trấn, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đại lý; Tăng cường công tác đôn đốc thu BHXH, BHYT, giảm nợ đọng theo quy định. Đảm bảo công tác chi trả các chế độ, tăng cường công tác quản lý đối tượng; đảm bảo công tác xét duyệt đúng đối tượng, đúng chế độ cho người thụ hưởng. Phối hợp tốt với cơ sở KCB, thực hiện tốt công tác giám định BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Tăng cường cải cách các TTHC, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các ban ngành tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân. CBVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác theo chủ đề của ngành BHXH Gia Lai.
(BHXH Ia Grai, 17/05/2018)

Ý kiến bạn đọc