Hoạt động ngành

Kết thúc Chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

Sáng ngày 10/10/2018, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT qua Trang thông tin điện tử của đơn vị (website - www.gialai.bhxhgl.gov.vn). Nhiều nội dung liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh Gia Lai trả lời, cung cấp thông tin đến đông đảo bạn đọc quan tâm.
Sau thời gian 180 phút diễn ra trên website BHXH tỉnh Gia Lai, Chương trình giao lưu đã nhận được 50 câu hỏi từ độc giả ở các cơ quan, đơn vị, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các câu hỏi đã được BHXH tỉnh Gia Lai trả lời cụ thể đầy đủ thông tin chi tiết. Nội dung liên quan đến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH 2014, nhất là các vấn đề: thực hiện BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, chế độ thai sản … được đông đảo bạn đọc quan tâm. Tham gia trả lời, giải đáp thắc mắc của độc giả có Lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai; cán bộ quản lý các phòng: Quản lý thu, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Cấp sổ thẻ, Tiếp nhận và trả KQTTHC, Khai thác và Thu nợ…. Thông qua Chương trình người dân và doanh nghiệp có cơ hội hiểu sâu, hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Cơ quan BHXH tỉnh cũng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp thu những ý kiến phản hồi của người dân về chính sách, cách thức tổ chức thực hiện… Từ đó, có những điều chỉnh thích hợp, góp phần giúp cơ quan BHXH thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội.
(VH, 10/10/2018)

Ý kiến bạn đọc