Hoạt động ngành

UBND thành phố Pleiku chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku vừa ký công văn số 1123/UBND-TH ngày 15/6/2017 về việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

Bảo hiểm xã hội thành phố; các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, có kế hoạch, có biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tham gia BHYT của UBND thành phố giao tại Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cho UBND các xã, phường giai đoạn 2016-2020.

Trung tâm Y tế thành phố thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện; đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

Bảo hiểm xã hội thành phố; Trung tâm Y tế thành phố tăng cường phối hợp có các biện pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tập trung kiểm tra, kiểm soạt chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, góp phần nâng cao nhận thức của người dân để họ chủ động tham gia BHYT; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phán những tổ chức cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT.

Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Pleiku sẽ đạt được những kết quả khả quan./.
(Hoàng Lan, 16/06/2017)

Ý kiến bạn đọc