Hoạt động ngành

Gia Lai: Phấn đấu đến cuối năm 2018 có trên 90% dân số tham gia BHYT

Trong những năm gần đây, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với nhận thức BHYT là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạọ, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ trên ngày càng được coi trọng, bởi lẽ, kết quả của công tác phát triển đối tượng có ý nghĩa rất lớn, mang tính bước ngoặt khi công tác triển khai thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT.

Triển khai hiệu quả bao phủ BHYT

Theo thống kê đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có trên 88% dân số tham gia BHYT, vượt 7,8% so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến 31/5/2018, toàn tỉnh có 1.259.296 người tham gia BHYT, đạt 86% tham gia BHYT, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018, tập trung ở các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đều tăng so năm 2017, nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình tăng cao 18,94% điều này cho thấy người tham gia BHYT theo hộ gia đình đã được quan tâm, đây là tính hiệu đáng mừng trong thực hiện chính sách BHYT tại Gia Lai. Tuy nhiên, nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số người tham gia BHYT, đối tượng NSNN đóng BHYT chiếm 65,97% tổng số người tham gia BHYT. Năm 2017, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, công tác huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế xã hội, nhất là sử dụng có hiệu quả từ nguồn kết dư BHYT năm 2016 để lại cho địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Năm 2017, toàn tỉnh có 25.618 người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm mức đóng từ quỹ kết dư BHYT năm 2016 theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với số tiền hỗ trợ 4.098 triệu đồng. Năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về tiếp tục sử dụng quỹ kết dư năm 2016 sử dụng hỗ trợ thêm mức đóng cho 4 nhóm đối tượng, người nghèo đa chiều không thiếu hụt tiêu chí BHYT, tiêu chí thu nhập theo Nghị quyết số 40-NQ/TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc gia đính đông con khó khăn về kinh tế. Tính đến ngày 08/6/2018, toàn tỉnh có 30.135 người được hỗ trợ thêm mức đóng, chiếm 19,20% tổng số người tham gia theo đối tượng NSNN hỗ trợ thêm mức đóng BHYT, có thể nói quỹ kết dư BHYT năm 2016 để lại cho địa phương đã phát huy hiệu quả trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, các đối tượng yếu thế xã hội được thụ hưởng chính sách BHYT, từng bước vương lên thoát nghèo.

Khó khăn, áp lực với công tác phát triển đối tượng

Bên cạnh điểm sáng tích cực từ quá trình mở rộng diện bao phủ BHYT, triển khai những quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện chính, sách pháp luật BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn mới đó là nhóm đối tượng do đơn vị và người lao động cùng đóng tăng chậm, tình trạng trốn đóng BHYT diễn ra phổ biến ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT nhưng tỷ lệ tham gia BHYT chưa đầy đủ như: HSSV, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; nhóm đối tượng được quỹ kết dư hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ở một số địa phương chưa tham gia đầy đủ, nhất là đối tượng hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên gia đình đông con khó khăn về kinh tế, tần suất khám chữa bệnh BHYT còn thấp so với bình quân chung cả nước, trang thiết bị y tế cơ sở nhất là tuyến xã chưa đáp ứng được yêu cầu KCB BHYT của nhân dân, việc điều chỉnh giá dịch vụ, quy định xếp tương đương của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC cũng làm tăng số lượng dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán và tăng các loại vật tư y tế được bổ sung ghi chú thanh toán ngoài giá dịch vụ kỹ thuật, cơ sở khám, chữa bệnh tăng cung ứng dịch vụ y tế để tăng thu, đặc biệt các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện trên máy xã hội hóa; tăng chỉ định nhập viện điều trị nội trú khi chưa cần thiết; kéo dài ngày điều trị, lựa chọn chỉ định các dịch vụ kỹ thuật có mức giá cao nhưng chi phí thấp như nội soi tai mũi họng, các dịch vụ phục hồi chức năng, y học cổ truyền, răng hàm mặt, ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ BHYT và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Vượt khó, cán đích 90% dân số tham gia BHYT

Để đạt được kết quả bao phủ 90% dân số tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục chủ động tích cực tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện bao phủ BHYT trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu tầm quan trọng và lợi ích khi tham gia BHYT, hướng đến mục đích nhân văn cao cả “BHYT toàn dân, chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, đổi mới hình thức phổ biến tuyên truyền chính sách BHYT, tập trung tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân, nhất là các đối tượng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, số lao động hợp đồng, thành lập các tổ công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT tại các địa bàn, rà soát cung cấp danh sách, thông tin nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người nghèo đa chiều không thiếu hụt tiêu chí thu nhập, tiêu chí BHYT; người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên gia đình đông con khó khăn về kinh tế chưa tham gia, tiếp tục phối hợp với Sở Lao động TB&XH; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt BHYT cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn mở rộng hệ thống đại lý thu BHYT tại 222 phường, tại Bưu điện tỉnh Gia Lai và có kế hoạch mở rộng đại lý đến các hội đoàn thể ở xã, phường, thị trấn, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt đại lý thu, cung cấp đầy đủ thông tin mới về chính sách BHXH, BHYT cho đại lý thu, triển khai giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, đúng quy định, không để hồ sơ trễ hẹn hoặc xảy ra khiếu kiện về BHYT, đẩy mạnh công tác thanh tra - kiểm tra để chấn chỉnh sai phạm, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan; tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đề nghị UBND huyện, xử lý hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT nhiều lần, nợ đọng, lạm dụng, trục lợi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; chỉ đạo Công an huyện xử lý những đơn vị không chấp hành quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên tuyên truyền các Điều 215, 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về xử lý hình sự đối với hành vi trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN./.
(Trần Ngọc Tuấn, TP Quản lý thu BHXH tỉnh Gia Lai, 12/06/2018)

Ý kiến bạn đọc