Hoạt động ngành

Tập huấn truyền thông nâng cao chất lượng gói dịch vụ BHYT – Các huyện triển khai Dự án Hema

Thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giữa Sở y tế và BHXH tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 năm 2009 tại hội trường khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, BHXH tỉnh đã tập huấn truyền thông nâng cao chất lượng gói dịch vụ BHYT - các huyện triển khai Dự án HEMA. Về dự tập huấn gồm: các cán bộ lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH các huyện và Bệnh viện 10 huyện, xã triển khai dự án HEMA. Lớp tập huấn đi sâu vào lĩnh vực truyền thông về BHYT, nội dung gồm:

Quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước ta về BHYT; Luật BHYT, Nghị định 62/2009/NĐ-CP, Nghị định 63/2005/NĐ-CP. Mô hình truyền thông - cách tiếp cận, xây dựng lập kế hoạch 1 buổi tuyền thông tại cơ sở.

Quản lý thẻ BHYT bao gồm lập danh sách đúng và đủ đối tượng được tham gia BHYT. Đặc biệt chú trọng đến đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Truyền thông về sử dụng thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật để được hưởng đầy đủ quyền lợi. Đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hặc tương đương. Chất lượng KCB BHYT được cung cấp, bao gồm chẩn đoán, điều trị phù hợp với chẩn đoán. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho y tế cơ sở.

Qua đợt tập huấn các học viên đã sôi nổi thảo luận, bàn các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình cấp thẻ BHYT. Ngành y tế rà soát các các trạm y tế xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ BHYT.
(Thu Thảo, 28/08/2009)

Ý kiến bạn đọc