Hoạt động ngành

Ban thu BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH huyện Chư Pưh

Sáng ngày 23/5/2019, đoàn công tác Ban thu BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Chư Pưh, cùng dự có đại diện Bưu điện huyện Chư Pưh.
Báo cáo với Ban thu BHXH Việt Nam đến tháng 05 năm 2019 số người tham gia BHXH, BHYT tại huyện Chư Pưh là 71.372 người trong đó tham gia BHXH là 1.850 người giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90,33% kế hoạch giao và chiếm 4,51% lực lượng lao động; số lao động tham gia BHTN là 1.223 người giảm 8,69% so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,54% kế hoạch giao, chiếm 3,1% lực lượng lao động; số lao động tham gia BHYT là 71.302 người tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,7% so với kế hoạch giao và chiếm 95,4% dân số trên địa bàn huyện. Số thu từ đầu năm đến nay hơn 27 tỷ đồng đạt 32,56% so với kế hoạch giao. Trong đó: thu BHXH là 9,4 tỷ đồng, BHXH tự nguyện là 107 triệu đồng, BHYT là 17 tỷ đồng và BH thất nghiệp 564 triệu đồng. Công tác phát triển đối tượng của huyện trong thời gian qua còn chậm do điều kiện kinh tế của địa phương gặp nhiều khó khăn, các Doanh nhiệp trên địa bàn làm ăn thua lỗ do giá nông sản xuống thấp. Đối tượng tham gia BHYT có tăng nhưng thiếu bền vững, chủ yếu là các đối tượng được NSNN hỗ trợ.

Ghi nhận kết quả đạt được của BHXH huyện Chư Pưh thời gian qua, đồng thời Ban thu BHXH Việt Nam cũng có một số ý kiến để đơn vị triển khai trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tham mưu kịp thời với Cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị năm 2019. Tăng cường các giải pháp mở rộng đối tượng như phối hợp với Chi cục thuế huyện rà soát lại các doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn để có các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các hội nghị để tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT Hộ gia đình, Phối hợp với phòng Lao động, phòng Dân tộc huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các đối tượng được NSNN hỗ trợ cấp thẻ năm 2019. Phối hợp với phòng Giáo dục và các trường học trên địa bàn huyện để nắm bắt lại số học sinh tham gia BHYT tại trường và nhóm học sinh tham gia đối tượng khác. Tiếp tục cùng với Bưu điện kiểm tra rà soát hoàn thiện dữ liệu thành viên Hộ gia đình.

Thay mặt BHXH huyện Chư Pưh, bà Ngô Thị Hiền - Giám đốc BHXH huyện tiếp thu ý kiến của Ban thu BHXH Việt Nam và khẳng định sẽ cùng với tập thể viên chức BHXH huyện Chư Pưh cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2019.
(BHXH Chư Pưh, 23/05/2019)

Ý kiến bạn đọc