Hoạt động ngành

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách BHXH

Thời gian gần đây, cử tri một số tỉnh có ý kiến cho rằng, Chính phủ cần xử lý, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời cho nhóm đối tượng có mức hưởng dưới 2.000.000 đồng/tháng (những người được điều chỉnh từ 1/1/2017), với lý do nhằm đảm bảo sự công bằng cho những người có cùng điều kiện hưởng.

Liên quan vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, một trong những nguyên tắc của BHXH là mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính trên cơ sở thời gian đóng BHXH và mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ khi còn làm việc.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp MSLĐ, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Ngày 15/7/2016, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Việc điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp đối với nhóm đối tượng có mức hưởng dưới 2.000.000 đồng/tháng chỉ được thực hiện đối với người đang hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.

Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với mức điều chỉnh tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2017 và thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2017. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH để hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Thực hiện Nghị quyết 49/2017/QH14 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2018, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng (đối tượng do NSNN bảo đảm) tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng để trình Chính phủ. Ngoài ra, Bộ cũng đang được giao nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách BHXH, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5/2018). Nội dung kiến nghị của cử tri tiếp tục được đưa ra để trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, Việt Nam đang trải qua thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nhưng cũng đã bước sang giai đoạn già hoá dân số với tốc độ nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, tỉ lệ gia tăng số người hưởng lương hưu cao hơn tỉ lệ tăng trưởng số người tham gia BHXH; tuổi thọ bình quân của dân số gia tăng nhanh chóng, dẫn đến thời gian hưởng lương hưu bình quân kéo dài hơn so với trước đây.

Ngoài ra, chính sách BHXH vốn được thiết kế cho đối tượng ban đầu là CNVC Nhà nước và do NSNN bảo đảm, nay đã mở rộng ra các đối tượng lao động khác nhưng chưa được điều chỉnh phù hợp. Tỉ lệ giữa mức lương hưu được hưởng và mức tiền lương bình quân đóng BHXH của NLĐ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các nước có mức đóng tương tự, khiến quỹ BHXH có thể mất cân đối trong tương lai gần.

Tuy nhiên, do khó có thể điều chỉnh giảm tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa từ 75% xuống khoảng 50-55% (mức bình quân trên thế giới) như khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, nên Luật BHXH năm 2014 vẫn duy trì tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, với điều kiện kéo dài thời gian đóng góp để đạt được tỉ lệ này thêm 5 năm đối với cả nam và nữ. Cụ thể, từ năm 2018, số năm đóng BHXH để đạt được tỉ lệ hưởng lương hưu 75% của lao động nam là 31 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2018; 32 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2019; 33 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2020; 34 năm đối với người nghỉ hưu trong năm 2021; 35 năm đối với người nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi. Riêng đối với lao động nữ, từ năm 2018 trở đi, thời gian đóng BHXH để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa là 30 năm.

(Theo Baobaohiemxahoi.vn, 16/04/2018)

Ý kiến bạn đọc