Hoạt động ngành

BHXH Krông Pa với công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Nhằm tăng cường công tác mở rộng, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện. Ngay từ những ngày đầu năm 2018, BHXH huyện đã tích cực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các hội đoàn thể và UBND các xã thị trấn tổ chức các buổi đối thoại tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cán bộ viên chức BHXH huyện nỗ lực tuyên truyền, phổ biển chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện đến người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của đối tượng về chính sách BHXH tự nguyện của Đảng và Nhà nước và tích cực đăng ký tham gia; đôn đốc nhân viên đại lý thu tăng cường công tác đi khai thác, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển đối tượng của các đại lý thu, qua đó đề ra những những giải pháp thực hiện trong các quý tiếp theo.
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện và các đại lý thu đến thời điểm hiện nay, BHXH huyện khai thác được 36 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên 73 người, đạt 101% kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Trong thời gian đến, BHXH huyện Krông Pa tiếp tục khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thuộc địa bàn quản lý nhằm góp phần đảm bảo vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
(PVT, 14/11/2018)

Ý kiến bạn đọc