Hoạt động ngành

BHXH tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ năm 2018

Trong 2 ngày 12 và 13/8/2018, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2018. Đồng chí Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Cấp Sổ thẻ, Quản lý thu, Khai thác và thu nợ, Công nghệ thông tin; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thu, sổ thẻ, công nghệ thông tin BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: Triển khai Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Hướng dẫn các quy định về công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình. Hướng dẫn công tác cấp, trả sổ BHXH; công tác in và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Hướng dẫn công tác khai thác, phát triển đối tượng; quản lý nợ, đôn đốc thu nợ. Hướng dẫn về hoạt động của nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mô hình tổ chức phòng giám định và quy trình giám định kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử. An toàn thông tin mạng và định hướng đảm bảo công tác an toàn thông tin mạng trong hệ thống ngành BHXH. Hướng dẫn nghiệp vụ công nghệ thông tin. Hướng dẫn sử dụng và xử lý văn bản đi - đến; hướng dẫn ký số và phát hành văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Eoffice.
Toàn cảnh Hội nghị
Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thới Văn Đạo, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ rõ việc triển khai hội nghị lần này nhằm quán triệt, thống nhất các nội dung, quy định; đồng thời, xử lý dứt điểm những vướng mắc, tồn tại liên quan đến các mảng công tác thời gian qua, đề nghị lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cần nắm chắc các quy định và kịp thời hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để các bộ phận thực hiện đúng quy định đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Đồng chí cũng chỉ đạo lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các mảng công tác tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nắm vững và sử dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu của người tham gia. Với phương châm tích cực, chủ động, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động toàn ngành nói chung và đại biểu tham dự hội nghị nói riêng cần tập trung cao độ, nghiêm túc trong xử lý, giải quyết các mảng công tác được giao đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng sự hài lòng của mọi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
(VP, 14/09/2018)

Ý kiến bạn đọc