Hoạt động ngành

Chi bộ BHXH –Ngân hàng huyện Kông Chro kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Bảo hiểm – Ngân hàng là Chi bộ ghép giữa Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro. Qua thời gian tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của quần chúng ưu tú, cùng với sự giúp đỡ của Ban chấp hành Công đoàn và các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đến nay đồng chí Nguyễn Thị Hải – chuyên viên Ngân hàng Chính sách huyện Kông Chro đã đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 12/6/2018, Chi bộ Bảo hiểm – Ngân hàng huyện đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng cho đồng chí.
Đồng chí Ngô Đình Sinh- Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng, đồng thời nhắc nhở đồng chí Hải thực hiện tốt chức trách nhiệm, nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.
(Mỹ Hạnh, 13/06/2018)

Ý kiến bạn đọc