Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH thị xã Ayun Pa

Chiều ngày 09/08/2018, đồng chí Thới Văn Đạo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ viên chức BHXH thị xã Ayun Pa, cùng dự có Lãnh đạo các phòng Quản lý thu, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Tiếp nhận & trả kết quả thủ tục hành chính và Văn phòng thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.
Bà Huỳnh Thị Phúc - Giám đốc BHXH thị xã Ayun Pa báo cáo đánh giá, trong 7 tháng đầu năm 2018, BHXH thị xã Ayun Pa đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, an toàn tiền mặt cho 724 đối tượng, với số tiền trên 35,62 tỷ đồng; xét duyệt kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động; số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 34,15 tỷ đồng đạt 56,8% kế hoạch; Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng là 31.340 thẻ đạt 100% kế hoạch được giao; Số lượng sổ BHXH cấp và trả cho người lao động tham gia 2.264 sổ, đạt tỷ lệ 100% so với số lao động tham gia.

Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của BHXH thị xã Ayun Pa trong thời gian qua, đồng thời Giám đốc BHXH tỉnh cũng chỉ đạo một số nội dung trọng tâm đơn vị cần triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Cụ thể: Tích cực rà soát các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao; đẩy mạnh đôn đốc thu để giảm tỷ lệ nợ đọng; thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng kịp thời; điều chỉnh bổ sung cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt cho công tác cấp thẻ BHYT điện tử; Phối hợp với hệ thống Bưu điện huyện trong việc giám sát công tác chi trả lương hưu & trợ cấp BHXH hàng tháng đúng quy định; kiện toàn các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giám định chi phí KCB BHYT trên cổng thông tin điện tử.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ qua điện tử. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đại lý và UBND các xã, thị trấn thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân nắm được để họ tích cực tham gia./.
(HP, 10/08/2018)

Ý kiến bạn đọc