Hoạt động ngành

BHXH Việt Nam: Xây dựng và phát triển Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiệu quả, củng cố sự hài lòng của người dân

Sáng ngày 09/08 tại Hà Nội, Khối Thi đua số II BHXH Việt Nam tổ chức tọa đàm “Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức Khối thi đua số II” nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam ban hành. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm. Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra Đinh Văn Minh.

Tại buổi Tọa đàm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp  và quán triệt thực thực hiện Quyết định số 889/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 16/7/2018, quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội. Ghi nhận và biểu dương sáng kiến đề xuất của Khối Thi đua số II Ngành BHXH Việt Nam chủ động, tích cực triển khai các hoạt động thi đua nội khối, hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành và Cơ quan phát động.

IMG_0977

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh mong rằng cán bộ, công chức viên chức toàn Ngành chuyển thái độ từ “hành chính” sang “phục vụ”, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ” và “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”; BHXH Việt Nam trở thành một ngôi nhà chung thân  thiện, nơi mà các công chức, viên chức luôn thoải mái và làm việc hết mình. Tổng Giám đốc cho biết, đây là buổi tọa đàm kịp thời, quan trọng trước yêu cầu của Chính phủ và mong muốn của nhân dân về việc Ngành BHXH cần nỗ lực đổi mới toàn diện trong hoạt động, nâng cao đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiệu quả, của cố niềm tin và sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc yêu cầu cán bộ công chức viên chức của Ngành nói chung và các đơn vị trong Khối Thi đua số II nói riêng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của BHXH Việt Nam đã ban hành; yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt và thể chế hóa các quy định của Quy tắc ứng xử trong nội quy, quy chế làm việc của đơn vị mình; quy định rõ việc theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị./.

IMG_1000

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 10/08/2018)

Ý kiến bạn đọc