Hoạt động ngành

Lãnh đạo Huyện ủy Mang Yang làm việc tại BHXH huyện

Sáng ngày 01/02/2018, đồng chí Nguyễn Văn Tha - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mang Yang đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, viên chức BHXH huyện, cùng dự có lãnh đạo Văn Phòng Huyện ủy.

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH huyện báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 và một số nhiệm vụ triển khai ngay trong năm 2018 đó là tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN huyện; công tác cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người DTTS và đối tượng chính sách được NSNN hỗ trợ đóng BHYT; chi trả lương hưu tháng 2, 3 và thăm tặng quà cho đối tượng tham gia BHYT bị bệnh nằm điều trị tại TTYT huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Tha - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đồng chí chỉ đạo: Trong thời gian tới, cần tích cực phối hợp với Đài Truyền thanh truyền hình huyện, các cơ quan liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tham gia, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH năm 2014. Chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Kế hoạch - Tài chính, UBND các xã, thị trấn rà soát các đơn vị doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; vận động doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đúng quy định. Phối hợp thống kê dân số tham gia BHYT trên địa bàn xã, thị trấn; xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHYT cho nhân dân theo lộ trình hàng năm, kiện toàn mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT đối tượng tự đóng qua UBND xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia BHYT. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện rà soát danh mục KCB BHYT. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; triển khai giao dịch hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng điện tử; phấn đấu đến cuối năm 2018 có 100% đơn vị, tổ chức tham gia BHXH, BHYT giao dịch bằng điện tử.

Cũng tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Giám đốc BHXH huyện đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Văn Tha - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2012-2017.
(SĐ, 02/02/2018)

Ý kiến bạn đọc