Hoạt động ngành

UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch sử dụng 20% kết dư BHYT hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng

Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí kết dư BHYT năm 2016. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phân khai 20% số kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2016 tại tỉnh Gia Lai với tổng số tiền 16.872.137.381 đồng để lại cho địa phương để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, với số tiền 4.769.018.744 đồng; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, với số tiền 8.185.768.200 đồng; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người bị nhiễm HIV, với số tiền 108.837.000 đồng; hỗ trợ mua trang thiết bị y tế cho TTYT TP Pleiku, với số tiền 3.808.513.437 đồng.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho môt số nhóm đối tượng người nghèo đa chiều thiếu hụt các tiêu chí khác không thiếu hụt tiêu chí BHYT được hỗ trợ thêm 30%; người cận nghèo được hỗ trợ thêm 20%; người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 20% và học sinh, sinh viên thuộc gia đình đông con, khó khăn về kinh tế được hỗ trợ thêm 20% mức đóng, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng yếu thế xã hội được thụ hưởng chính sách BHYT, góp phần thực hiện đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.
(Phương Chi, 11/07/2018)

Ý kiến bạn đọc