Hoạt động ngành

BHXH huyện Chư Sê ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011 với 2 cơ sở khám chữa bệnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Gia Lai về việc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011, sáng ngày 5 /1/2011 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, BHXH huyện và Ban giám đốc trung tâm Y tế huyện tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011. Tham dự lãnh đạo hai cơ quan và bộ phận giám định của cơ quan BHXH và kế toán của Trung tâm y tế.
 
 

Thay mặt cơ quan BHXH huyện ông Nguyễn Tích Việt – Giám đốc BHXH huyện trao đổi sơ bộ những vấn đề khám chữa bệnh BHYT năm 2010 mà hai bên cần quan tâm, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, một số nội dung theo Quyết định 366/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về biểu giá thu một phần viện phí…, những vấn đề mà các đối tượng đang quan tâm, thời gian nộp các quyết toán tháng, quý, sau đó thông qua bản hợp đồng khám chữa bệnh năm 2011. Lãnh đạo Trung tâm Y tế và BHXH huyện cùng bàn bạc và đi đến thống nhất các nội dung và các điều khoản trong hợp đồng để tổ chức khám chữa bệnh theo đúng hợp đồng đã ký.

Chiều cùng ngày, Lãnh đạo BHXH huyện làm việc với Giám đốc trung tâm Y tế cao su Chư Sê và các bộ phận chuyên môn của trung tâm. Hai bên trao đổi những vấn đề khám chữa bệnh năm 2010, những vấn đề mà các đối tượng đang quan tâm, thời gian nộp các quyết toán tháng, quý. Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất ký hợp đồng KCB Bảo hiểm Y tế năm 2011 để phục vụ đối tượng có thẻ BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc xử lý kịp thời để bảo vệ quyền lợi cho mọi đối tượng khi đi khám chữa bệnh BHYT.
(Hồng Cẩm, 10/01/2011)

Ý kiến bạn đọc