Công nghệ thông tin

Chuyển đổi văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản trong Word 2010

Để chuyển đổi văn bản thành bảng hoặc bảng thành văn bản, hãy bắt đầu bằng cách bấm chuột vào biểu tượng dấu phân đoạn Hide/Show trên tab Home để bạn có thể xem văn bản được phân cách trong tài liệu của bạn như thế nào.
1. Chuyển đổi văn bản sang dạng bảng
- Chèn các ký tự phân tách chẳng hạn như dấu phẩy hoặc tab để cho biết nơi chia văn bản thành các cột trong bảng.
Ghi chú: Nếu có dấu phẩy trong văn bản của bạn thì hãy dùng tab làm ký tự phân tách.
- Sử dụng dấu phân đoạn để cho biết nơi bạn muốn bắt đầu một hàng bảng mới.
Trong ví dụ này, các tab và dấu phân đoạn sẽ tạo ra một bảng có 3 cột và 2 hàng:
- Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi, sau đó bấm Insert chọn Table chọn Convert Text to Table…
- Trong hộp Convert Text to Table…, chọn các tùy chọn bạn muốn. Kết thúc OK. Văn bản đã chuyển thành bảng sẽ trông như hình dưới:
2. Chuyển đổi bảng thành văn bản:
Bạn cũng có chể chuyển đổi một bảng thành văn bản, trước tiên hay chọn những hàng hoặc bảng mà bạn muốn chuyển đổi thành văn bản.
Sau đó, Chọn Layout, bấm chuột vào Convert to Text như hình dưới để chuyển đổi.
(QV tổng hợp, 18/10/2017)

Ý kiến bạn đọc