Hoạt động ngành

Ia Grai: Kiểm tra công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Thực hiện Công văn số 455/BHXH-QLT ngày 10/05/2018 của BHXH tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Ngày 15/5/2018, đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh Gia Lai gồm lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Quản lý thu, Khai thác và thu nợ đã tiến hành kiểm tra công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện Ia Grai.
Qua kiểm tra thực tế các nghiệp vụ, hồ sơ, sổ sách lưu trữ tại về cơ bản BHXH huyện đã thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra một số thiếu sót và nhắc nhở đơn vị cần củng cố, hoàn chỉnh một số nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia theo Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh; Tích cực chủ động triển khai công tác khai thác phát triển đối tượng theo quy trình quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam; Kiện toàn lại công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng, đối tượng hộ gia đình; Thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ đối với các đơn vị đề nghị truy đóng BHXH theo Quyết định 595 của BHXH Việt Nam; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, UBND xã, các đơn vị sự nghiệp, thống kê các đối tượng có nguyện vọng làm Đại lý thu, nhân viên đại lý thu hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để làm Đại lý thu, nhân viên đại lý thu.
Đoàn kiểm tra cũng lưu ý BHXH huyện trong thời gian đến cần lưu ý thực hiện tốt các quy định của Ngành về chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho đối tượng tham gia và thụ hưởng trên địa bàn huyện.
(BHXH Ia Grai, 17/05/2018)

Ý kiến bạn đọc