Hoạt động ngành

UBND huyện Đăk Pơ tổ chức hội nghị triển khai chính sách BHYT và giai đoạn 2 đề án chụp ảnh thẻ BHYT hộ gia đình cho người nghèo, người đồng bào DTTS

Ngày 07/10/2009 tại phòng họp UBND huyện Đăk Pơ, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai chính sách BHYT theo Luật BHYT và giai đoạn 2 đề án chụp ảnh thẻ BHYT cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bạn huyện. Đồng thời, triển khai lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi vận động đối tượng cận nghèo, học sinh tham gia BHYT có sự hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT của Nhà nước. Ông Nguyễn Nghệ - Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ, chủ trì hội nghị; tham dự có Trưởng, Phó các phòng chức năng liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã; Cán bộ làm công tác thương binh xã hội ở các xã.

Ông Nguyễn Nghệ - Phó chủ tịch UBND huyện đã thông qua kết luận của đồng chí Măng Đung, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 triển khai đề án thẻ BHYT có ảnh cho người nghèo, người đồng bào DTTS và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác BHYT theo Luật BHYT. Sau khi thông qua các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHYT theo Luật BHYT có hiệu lực thi hành, hội nghị phát biểu thảo luận đưa ra ý kiến và nêu ra những khó khăn thực tế của từng địa phương. Phòng Lao động Thương binh Xã hội và cơ quan BHXH là 2 đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn, giải thích các nội dung theo các văn bản quy định về BHYT.

Sau khi nghe Hội nghị thảo luận tham gia ý kiến, ông Nguyễn Nghệ - Phó chủ tịch UBND huyện kết luận:

Giao các ngành chức năng liên quan phối hợp theo dõi hướng dẫn qua quá trình triển khai thực hiện các chính sách BHYT từng lĩnh vực theo từng diện đối tượng hưởng quyền lợi KCB trên địa bàn huyện, đảm bảo thời gian hoàn thành theo qui định.

Giao UBND các xã triển khai quán triệt các Ban, Ngành ở xã; Trưởng thôn, Trưởng bản nắm tình hình tuyên truyền vận động trong nhân dân. Cán bộ được phân công điều tra thống kê, lập danh sách phải có tinh thần trách nhiệm cao, thông tin chính xác của từng cá nhân trong hộ tránh sai sót, lập danh sách trùng lặp, không bỏ sót đối tượng.

Đây là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân được tham gia, được hưởng quyền lợi KCB. Các ngành, các cấp liên quan, UBND các xã tích cực triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động trong nhân dân hưởng ứng kê khai, lập danh sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời gian tiến độ qui định nhằm hoàn thành hiệu quả cao nhất, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện làm lộ trình tiến tới BHYT toàn dân năm 2014.
(Trần Hà, 09/10/2009)

Ý kiến bạn đọc