Hoạt động ngành

Cụm thi đua số 3 giao ban đánh giá kết quả phát động thi đua đợt I năm 2010

Vừa qua, tại cơ quan BHXH thị xã An Khê, Cụm thi đua số 3 tổ chức giao ban nhằm đánh giá kết quả đợt phát động thi đua đợt I đồng thời chọn 2 cá nhân điển hình tiên tiến và tiếp tục phát động phong trào thi đua đợt II đến 30/6/2010.

Thành phần tham dự có Cụm trưởng, lãnh đạo các đơn vị thành viên BHXH các huyện thị xã khu vực phía Đông. Cụm trưởng đánh giá kết quả đạt được của từng đơn vị thành viên qua đợt thi đua ngắn hạn với mục tiêu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành lần thứ III.
 

Qua đợt phát động thi đua lần này tập trung vào các chỉ tiêu từng nhiệm vụ cụ thể dựa trên nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch ngành giao năm 2010. Kết quả trong quý I năm 2010 các đơn vị thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành giao đúng yêu cầu, tiến độ công tác đề ra của từng đơn vị thành viên, đồng thời xây dựng chương trình hành động phát động phong trào thi đua đợt II đến 30/6/2010. Nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong cả nước, thực hiện tốt kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành BHXH lần III. Qua buổi giao ban, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc cụm thi đua số 3 có trách nhiệm phổ biến các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, tiêu chí xét thi đua hàng năm của ngành. Đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức tổ chức phát động phong trào thi đua. Trong đơn vị thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ, tiến độ hoàn thành công việc thường xuyên bám sát nhiệm vụ kế hoạch được giao. Động viên công chức, viên chức trong đơn vị vượt khó phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi công việc được giao, làm cơ sở đánh giá sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2010. Đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua nước rút vào dịp cuối năm 2010. Bốn đơn vị và 100% công chức, viên chức thuộc cụm thi đua số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
(Trần Hà, 26/04/2010)

Ý kiến bạn đọc