Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai: Làm việc với tập thể viên chức phòng Giám định BHYT

Sáng ngày 08/3/2019, đồng chí Trần Văn Lực - Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể CBVC phòng Giám định BHYT, cùng dự có Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh, lãnh đạo các phòng Kế hoạch Tài chính, Thanh tra - Kiểm tra, Công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo phòng Giám định BHYT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT trong toàn hệ thống; ý kiến tham gia, góp ý, đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý chi phí KCB BHYT. Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới như sau:

Một là: Khẩn trương triển khai Công văn số 614/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát thực hiện dự toán KCB BHYT ngay từ đầu năm 2019. Yêu cầu cơ sở KCB BHYT có báo cáo giải trình nguyên nhân gia tăng số chi KCB BHYT 02 tháng đầu năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ năm trước, theo đó phòng Giám định BHYT tổ chức thẩm định nguyên nhân gia tăng chi KCB BHYT do các cơ sở KCB BHYT báo cáo.

Hai là: Tham mưu văn bản báo cáo BHXH Việt Nam, xin ý kiến chỉ đạo về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Công văn số 95/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019 của BHXH Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

Ba là: Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan nhằm tăng cường công tác kiểm soát dự toán chi KCB BHYT trong năm 2019.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Giám đốc BHXH tỉnh trong công tác giám định BHYT, thời gian tới, toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác quản lý quỹ KCB BHYT, góp phần đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHYT trên địa bàn./.
(Phòng GĐ BHYT, 11/03/2019)

Ý kiến bạn đọc