Hoạt động ngành

BHXH Chư Sê đánh giá hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT năm 2017

Ngày 06/12/2017, BHXH huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị tổng kết Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Tích Việt – Giám đốc BHXH huyện, lãnh đạo Bưu điện huyện và các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện.
Báo cáo kết quả đạt được trong công tác thu BHXH tự nguyên, BHYT hộ gia đình trong năm 2017, ông Nguyễn Tích Việt - Giám đốc BHXH huyện cho biết, tính đến ngày 30/11/2017, BHXH huyện Chư Sê đã tiến hành thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được 11.718 người. Trong đó: BHXH tự nguyện 81 người; BHYT hộ gia đình 11.637 người. Nâng tỷ lệ người tham gia BHYT là 101.474 người, đạt 106% kế hoạch tỉnh giao và chiếm 85,5% dân số.

Với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức của cơ quan BHXH huyện Chư Sê cũng như các đại lý thu BHYT hộ gia đình về cơ bản Chư Sê hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về tiêu chí số người tham gia BHYT. Song bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với lực lượng lao động huyện. Thời gian đến Lãnh đạo BHXH huyện đề nghị các đại lý thu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân trên địa bàn.
(BHXH Chư Sê, 07/12/2017)

Ý kiến bạn đọc